• Det blev vinst för Sverige och Mattias och Elsas projekt Catching the bad guys: Capturing Oligomers of the Amyloid-beta Peptides (ingen dålig titel! (ungaforskare.se)