• Där sker det en onormal nedbrytning av proteinet amyloid, som mellan nervtrådarna i hjärnans stödjevävnad bildar klumpar, senila plack. (lundbeck.com)
 • Under senare år har forskningen kommit fram till att patienter med Alzheimers sjukdom också har kärlförändringar, sk amyloid angiopati, vilket har lett till hypotesen att det kan finnas ett samband mellan dessa kärlförändringar och uppkomsten av Alzheimers sjukdom. (lundbeck.com)
 • De systemiska amyloidoserna orsakas av felveckade eller felsammansatta proteiner som bildar fibriller kallade amyloid vilka lagras extracellulärt i ett eller flera organ, däribland ofta i hjärtat. (bestprac.se)
 • Det finns idag över 21 kända protein som kan ge upphov till amyloid. (wikipedia.org)
 • All amyloid utgörs av en fibrill som består av ett protein, där de enskilda proteinmolekylerna ligger vinkelrätt mot fibrillriktningen, och där vätebindningar mellan molekylerna ger amyloidfibrillen stabilitet. (wikipedia.org)
 • Hos patienter med Alzheimers sjukdom är ett protein som heter amyloid-beta involverat. (umu.se)
 • SorLA CR-Domains Protect the Amyloid Precursor Protein against Processing. (gu.se)
 • Båda läkemedlen minskar produktionen av muterat transthyterin, det protein som bildar amyloid vid Skelleftesjukan. (svt.se)
 • Detta sker genom det minskar muterat transtyterin, det protein som bildar amyloid vid Skelleftesjukan. (svt.se)
 • Vid Alzheimers sjukdom kan man använda PET-ligander som binder till beta-amyloid, d.v.s. det protein som är huvudkomponenten i de plack som är typiska vid Alzheimers sjukdom. (alzheimerfonden.se)
 • Den vanligaste är alzheimers sjukdom, då klumpar av ett speciellt protein (beta-amyloid) ackumuleras i hjärnan och så småningom dödar hjärncellerna. (illvet.se)
 • Därmed minskar produktionen och ökar nedbrytningen av det protein (beta-amyloid) som klumpar ihop sig och ger hjärnskador vid Alzheimer. (dietdoctor.com)
 • The Viral Protein Corona Directs Viral Pathogenesis and Amyloid Aggregation" av Ezzat et al är publicerad i tidskriften Nature Communications [ http://www.nature.com/ncomms ] DOI: 10.1038/s41467-019-10192-2. (su.se)
 • Resultaten talar alltså för att placken uppstår mycket tidigt i sjukdomsförloppet, att de i början är inte är skadliga men att de med tiden övergår till en mer toxisk form, får mer spjälkade och modifierade amyloid-peptider, som är ett protein i placken. (akademiliv.se)
 • Amyloid beta protein dimer-containing human CSF disrupts synaptic plasticity: prevention by systemic passive immunization. (gu.se)
 • Beta-Amyloid är en amyloid som enligt nuvarande kunskap om kroppen verkar vara inblandad i neurologiska åkommor som Alzheimers sjukdom . (wikipedia.org)
 • Koncentrationen av amyloid tros vara viktigt vid utveckling av Alzheimers sjukdom. (ki.se)
 • Hos människor finns ett trettiotal proteiner som är kända för att kunna bilda amyloid, som i sin tur har visat sig ha kopplingar till en rad sjukdomar, exempelvis Alzheimers sjukdom, Parkinson och typ 2-diabetes. (kemivarldenbiotech.se)
 • En upptäckt från forskare vid Lunds universitet utmanar en tidigare obestridd konsensus om beta-amyloid i Alzheimers sjukdom. (neurologiisverige.se)
 • Alzheimers sjukdom karaktäriseras av nervcellsdöd i hjärnan och förekomsten av extracellulära amyloida plack som till största delen utgörs av aggregerade amyloid β-peptider (Aβ). (neurologiisverige.se)
 • Beta-amyloid i likvor är tillsammans med tau den vanligaste biomarkören för Alzheimers sjukdom och används som ett komplement till övriga diagnostiska metoder. (vardfokus.se)
 • Amyloid-beta-peptider kan bilda aggregat i den mänskliga hjärnan och är inblandade i tidig utveckling av Alzheimers sjukdom. (neurologiisverige.se)
 • Amyloid-β-peptider, som tycks vara toxiska och misstänks ligga bakom Alzheimers sjukdom, har i själva verket en biologisk funktion, enligt en studie från Karolinska Institutet. (neurologiisverige.se)
 • Amyloid-beta, som är kopplat till Alzheimers sjukdom, har olika egenskaper i olika celltyper i hjärnan hos bananflugor. (mynewsdesk.com)
 • Redan efter sex månader iakttog vi positiva effekter och efter arton månader uppvisade 81 procent av den grupp som erhöll den högsta doseringen lägre nivåer av amyloid beta än vad vi mäter vid Alzheimers sjukdom, konstaterar Lars Lannfelt. (uu.se)
 • Hos patienter med Alzheimers sjukdom har fibriller, långa trådar med ämnet amyloid beta, klumpat ihop sig och fallit ut i hjärnvävnaden, vilket orsakar olöslig plack i hjärnan. (uu.se)
 • Förutbestämda analyser av subgrupper av patienter visade att behandling med BAN2401 åstadkommer en genomgående och betydande minskning av amyloid i hjärnan såväl för patienter med eller utan ApoE4-genotyp, mild kognitiv störning med Alzheimer patologi (MCI) eller mild Alzheimers sjukdom och med eller utan symtomatisk behandling för Alzheimers sjukdom. (svd.se)
 • Transtyretinamyloidos är en dödlig systemisk sjukdom som orsakas av inlagring av proteintrådar (amyloid) i kroppens organ. (umu.se)
 • I Fas 2b-studien med 856 patienter med tidig Alzheimers sjukdom visade BAN2401 effekt i form av kraftig reduktion av aggregerad amyloid-beta i hjärnan och långsammare klinisk försämring och med god tolerabilitet. (svd.se)
 • BAN2401 binder selektivt till de lösliga, toxiska aggregaten av amyloid-beta som anses medverka i den neurodegenerativa processen i Alzheimers sjukdom och neutraliserar och eliminerar dessa. (svd.se)
 • Under senare år har forskningen kommit fram till att patienter med Alzheimers sjukdom också har kärlförändringar, sk amyloid angiopati, vilket har lett till hypotesen att det kan finnas ett samband mellan dessa kärlförändringar och uppkomsten av Alzheimers sjukdom. (lundbeck.com)
 • Metodutvecklingen kan bana väg för bättre diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar, som Alzheimers sjukdom, där proteinerna amyloid-beta eller tau bildar plack. (forskning.se)
 • Demenssjukdomen Alzheimers sjukdom är ett välkänt exempel, där placken oftast består av felveckade varianter av proteinerna amyloid-beta och tau. (forskning.se)
 • Vid Alzheimers sjukdom ansamlas två proteiner i hjärnan, b-amyloid och Tau. (doktorn.com)
 • Medan amyloid ansamlas i hjärnan vid Alzheimers sjukdom minskar nivåerna i ryggvätskan. (demenscentrum.se)
 • Tau är, vid sidan av proteinet beta-amyloid, ett typiskt kännetecken för Alzheimers sjukdom. (demenscentrum.se)
 • Det pågår mycket forskning kring Alzheimers sjukdom och övrig demens, bland annat för att klarlägga vilken roll beta-amyloid och tau spelar. (hjarnfonden.se)
 • Forskningsresultaten leder istället till en motsatt hypotes som visar att det i själva verket är hjärncellernas oförmåga att utsöndra beta-amyloid som är kärnan i sjukdomsutvecklingen vid Alzheimers sjukdom. (vetenskaphalsa.se)
 • Skadan på hjärncellerna, orsakad av ansamlingen av giftig beta-amyloid inne i cellen, tros alltså vara ett försteg till bildandet av plack, den ledande biomarkören för Alzheimers sjukdom. (vetenskaphalsa.se)
 • Vi visar att ansamlingen av giftig intracellulär beta-amyloid är ett av de tidigaste skeendena i Alzheimers sjukdom, något som uppstår innan bildandet av plack. (vetenskaphalsa.se)
 • Vid Alzheimers sjukdom bildas det klumpar eller plack av proteinet, beta-amyloid och "trassliga nystan" av proteinet tau. (hjarnfonden.se)
 • Ansamling av ämnet beta-amyloid i hjärnan försämrar minne och kognition vid Alzheimers sjukdom. (vetenskaphalsa.se)
 • Ansamling av proteinämnet beta-amyloid i hjärnan är ett kännetecken på Alzheimers sjukdom. (vetenskaphalsa.se)
 • Detta kan innebära att de har ökad produktion av beta-amyloid även om de inte bär på ärftlig riskgen för Alzheimers sjukdom. (vetenskaphalsa.se)
 • De inledande förändringarna i hjärnan vid Alzheimers sjukdom uppstår genom inlagring av proteinet β-amyloid (beta-amyloid). (akademiliv.se)
 • Bilden åskådliggör var i hjärnan de tidigaste tecknen på Alzheimers sjukdom uppträder genom ansamling av proteinet β-amyloid. (akademiliv.se)
 • Den förvärvade formen, även känd som senil systemisk amyloidos eller ATTRwt-amyloidos, drabbar företrädesvis äldre män och ger främst upphov till amyloid kardiomyopati. (regionvasterbotten.se)
 • I vissa fall förekommer även amyloid kardiomyopati och njursvikt. (regionvasterbotten.se)
 • De använde synkrotronljusanläggningen MAX IV i Lund för att ta fram aldrig tidigare skådade bilder av en fas i sjukdomen som föregår bildandet av skadliga klumpar av beta-amyloid, så kallade plack. (neurologiisverige.se)
 • Först så kallat amyloid, som redan flera decennier innan sjukdomen ger symtom bildar olösliga plack. (fof.se)
 • Fokus har länge riktats mot att nervceller skadas av felveckade former av amyloid-betaprotein, som ansamlas och med tiden bildar plack i hjärnan. (mynewsdesk.com)
 • Mutationen indikerade att orsaken tycktes vara en löslig, tidig form av amyloid beta-molekyler, så kallade protofibriller, som ger upphov till plack i hjärnan. (uu.se)
 • Där sker det en onormal nedbrytning av proteinet amyloid, som mellan nervtrådarna i hjärnans stödjevävnad bildar klumpar, senila plack. (lundbeck.com)
 • Dessa kallas för amyloida plack och består av långa trådar av proteinet beta-amyloid, som kallas för fibriller. (hjarnfonden.se)
 • Teorin beskriver hur en ökad utsöndring av beta-amyloid leder till bildandet av plack, giftiga kluster av skadade proteiner mellan celler, som så småningom leder till neurodegeneration. (vetenskaphalsa.se)
 • Teorin om tidig ackumulering av beta-amyloid inuti hjärncellen leder också till en alternativ förklaring för uppkomsten av plack. (vetenskaphalsa.se)
 • Man vet inte säkert varför detta sker, men man tror att plack som bildas av proteinet beta-amyloid kan ligga bakom. (skaraborgsbygden.se)
 • Den metod man använder idag för att diagnosticera sjukdomen är att mäta mängden beta-amyloid med en PET-kamera eller ryggvätskeprover. (doktorn.com)
 • Antikroppen ALZ-201, med 100%-ig specificitet för oligomert amyloid-beta, undersöktes i en transgen musmodell av sjukdomen och i en ny modell baserad på hur hjärnextrakt från patienter påverkar zebrafiskar. (vinnova.se)
 • Genom mätningar av beta-amyloid och tau i ryggmärgsvätska kan man idag diagnosticera sjukdomen tidigt. (hjarnfonden.se)
 • För att finna roten till sjukdomen måste vi nu istället fokusera på denna kritiska intracellulära ansamling av beta-amyloid. (vetenskaphalsa.se)
 • I övrigt har sjukdomen hittills förklarats med att kroppen har en bristande förmåga att bryta ned och rensa bort beta-amyloid. (vetenskaphalsa.se)
 • Att sjukdomen hos dessa personer kan härledas till både överproduktion och problem att bryta ned beta-amyloid kan få betydelse för hur man i framtiden utformar läkemedel och behandlingar, förklarar Niklas Mattsson, forskare vid Lunds universitet och specialistläkare vid Skånes universitetssjukhus. (vetenskaphalsa.se)
 • Dessa djur används ofta som alzheimermodell inom läkemedelsutveckling men de saknar god känslighet för ALZ-201 som neutraliserar de toxiska oligomerer av amyloid-β som utgör en grundorsak till sjukdomen. (lifesciencesweden.se)
 • En nedsat koncentration af Aβ42 i rygmarvsvæsken er udtryk for en øget ophobning af beta-amyloid i hjernen. (videnscenterfordemens.dk)
 • Alzheimerlignende forandringer i form af ophobning af beta-amyloid begynder allerede i barndommen hos personer med Downs syndrom. (videnscenterfordemens.dk)
 • Bør gis i tillegg til standardbehandling ved transtyretin familiær amyloid polynevropati (TTR-FAP). (felleskatalogen.no)
 • Vid transtyretinamyloidos bildas amyloid av serumproteinet transtyretin, som produceras främst i levern. (regionvasterbotten.se)
 • Onormal förekomst av amyloid i vävnader hör ihop med olika sjukdomar, bland annat den grupp av sjukdomar som kallas amyloidos. (wikipedia.org)
 • Amyloid bildas när felveckade proteiner klumpar ihop sig. (kemivarldenbiotech.se)
 • I DEN NYA studien använde sig forskarna av en molekyl kallad vascin som fick VEGFR2 att klumpa ihop sig och bilda amyloid. (kemivarldenbiotech.se)
 • Onormalt veckade transtyretinproteiner klumpar ihop sig och skapa inlagringar som kallas amyloid. (lakemedelsvarlden.se)
 • TEKNIKEN som forskarna har utvecklat för att bilda amyloid kallas för Pept-in. (kemivarldenbiotech.se)
 • Den borde enligt forskarna kunna användas för att bilda amyloid av många olika proteiner. (kemivarldenbiotech.se)
 • I stället för att föreslå att det rensas bort, något de flesta kliniska prövningar haft som mål, föreslår forskarna nu att beta-amyloid stabiliseras. (neurologiisverige.se)
 • Därför ville forskarna bakom den nya studien undersöka om amyloid-beta kan bildas i dessa olika celltyper och om det är toxiskt för fler celler än just nervcellerna. (mynewsdesk.com)
 • Forskarna kunde styra i vilken celltyp amyloid uttrycktes och jämförde flugor med uttryck i olika celltyper. (mynewsdesk.com)
 • Forskarna undrade varför amyloid inte skadade gliacellerna lika mycket som nervceller och gjorde därför noggranna studier av aggregatens struktur. (mynewsdesk.com)
 • Forskarna utgick från en sådan spårarmolekyl som bara känner igen amyloid-beta-aggregat. (forskning.se)
 • Synaptic retrogenesis and amyloid-beta in Alzheimer's disease. (gu.se)
 • Pathological hallmarks of Alzheimer's disease (AD) include synaptic and neuronal degeneration and the presence of extracellular deposits of amyloid-beta (Abeta) in senile plaques in the cerebral cortex. (gu.se)
 • Amyloid-related biomarkers for Alzheimer's disease. (gu.se)
 • Effect of phenserine treatment on brain functional activity and amyloid in Alzheimer's disease. (gu.se)
 • Kan beta-amyloids aggregeringsprocess manipuleras? (neurologiisverige.se)
 • Josef Pannee har utvecklat en metod för att mer exakt kunna mäta beta-amyloid i likvor. (vardfokus.se)
 • Enligt en studie från forskare på institutionen för biologi och bioteknik kan FMN också reducera toxiciteten hos amyloid-beta-peptider när de uttrycks i jäst. (neurologiisverige.se)
 • Är det astrocyterna som sätter igång bildandet av beta-amyloid? (alzheimerfonden.se)
 • Inflammation är någonting som kan starta produktionen av beta-amyloid, men det kan också vara en reaktion på att placken börjar inlagras i hjärnan. (alzheimerfonden.se)
 • I nervceller, eller neuron, dominerade omogen form av amyloid-beta-fibriller (ringformade i gult) medan gliaceller bildade mer mogen struktur av amyloid-beta-fibriller (spetsiga i gult och även i cyanblå färg). (mynewsdesk.com)
 • Medan amyloid-beta är mycket giftigt för nervceller tycks vissa andra celltyper knappt ta någon skada av aggregaten. (mynewsdesk.com)
 • Men felveckat amyloid-beta ackumuleras inte bara i nervcellerna. (mynewsdesk.com)
 • De använde bananflugor som modifierats, så att deras celler bildade höga nivåer av mänskligt amyloid-beta-1-42, den mest skadliga av de två vanligast förekommande varianterna. (mynewsdesk.com)
 • När vi i den här studien uttryckte amyloid-beta-1-42 i gliaceller i stället så fick bananflugorna otroligt mycket aggregat runt gliacellerna, men de blev knappt sjuka. (mynewsdesk.com)
 • De var något påverkade jämfört med kontrollflugor, men inte alls i närheten av flugorna som har amyloid-beta i nervcellerna, så det var förvånande, säger Maria Jonson, doktorand vid institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) och huvudförfattare till artikeln. (mynewsdesk.com)
 • Vi såg att gliaceller verkar tillverka det mogna, mindre skadliga tillståndet av amyloid-beta, som nervcellerna inte klarar av att göra. (mynewsdesk.com)
 • Det väcker ju frågan om vilken molekylär mekanism som ligger bakom att amyloid-beta är så toxiskt för nervceller medan gliaceller kan klara av höga halter, åtminstone hos bananflugor, säger Per Hammarström, professor vid IFM, som har lett studien. (mynewsdesk.com)
 • BAN2401 är en antikropp mot protofibriller av amyloid-beta (A? (aktiespararna.se)
 • Composite Score) och en minskad inlagring av amyloid-beta i hjärnan uppmätt med amyloid-PET (positronemissionstomografi). (aktiespararna.se)
 • Med den nya kunskapen valde vi att fokusera på dessa protofibriller som vi bedömde vara den form av amyloid beta som orsakar störst skada. (uu.se)
 • Protofibrillerna är toxiska, och den mest skadliga formen av amyloid beta. (uu.se)
 • Placken består av proteindelar och kallas amyloid-beta-fibrer. (nyteknik.se)
 • Den uppstår när stora mängder proteiner, kallade amyloid-beta-fibrer, klumpar i hop sig. (nyteknik.se)
 • Molekylerna binder specifikt till fibrer av alfa-synuclein respektive amyloid-beta, och kan störa de biomolekylära processer som leder till att nervceller dör. (umu.se)
 • Notably ändrar närvaroen av apoE4 inte produktionen av amyloid som är beta i musneurons. (news-medical.net)
 • Men i människaceller, har forskare märkt apoE4 ett mycket klart att verkställa på den beta produktionen för ökande amyloid, som markerar arten som, skillnaden i apoE4en kontrollerar långt beta ämnesomsättning för amyloid. (news-medical.net)
 • Ses kunde den ökande beta produktionen för amyloid inte i musneurons och potentiellt förklara några av diskrepanserna mellan möss och människor angående drogeffektivitet. (news-medical.net)
 • BAN2401 och aducanumab tillhör samma läkemedelsklass: antikroppar mot beta amyloid (A? (aktiespararna.se)
 • BAN2401 är en humaniserad monoklonal antikropp som binder selektivt till de toxiska aggregerade formerna av amyloid-beta i hjärnan. (svd.se)
 • Forskare har upptäckt att de genom att göra små förändringar av befintliga spårarmolekyler kan få dem att känna igen antingen amyloid-beta eller tau. (forskning.se)
 • Det här öppnar upp möjligheten att utveckla en mer avancerad diagnostik för sjukdomar där amyloid beta och tau är involverade, säger Peter Nilsson, professor vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, som har lett studien. (forskning.se)
 • Med mer avancerad diagnostik som kan skilja amyloid-beta och tau åt skulle det bli möjligt att undersöka vilket proteinaggregat som kommer först och hur de samspelar. (forskning.se)
 • Forskningsresultaten har också visat att Lion's mane hjälper till att skydda mot minnesproblem som orsakas av beta-amyloid. (klokast.se)
 • Bananflugor med mycket amyloid-beta-aggregat från gliaceller levde i genomsnitt mycket längre och var mer aktiva än flugor med amyloid-beta-fibriller i nervcellerna. (liu.se)
 • Orsakerna till nedbrytningen av nervceller är inte helt klarlagd, men mycket talar för att beta-amyloid och även proteinet tau är involverade på något sätt. (hjarnfonden.se)
 • Studien, som publiceras i oktobernumret av Journal of Neuroscience, visar på en ökning av oönskad intracellulär beta-amyloid, något som inträffar tidigt i de undersökta sjukdomsmodellerna. (vetenskaphalsa.se)
 • Ansamlingen av beta-amyloid inuti hjärncellen kopplas här till förlusten av normal funktion att utsöndra beta-amyloid. (vetenskaphalsa.se)
 • I motsats till den dominerande amyloidhypotesen, där aggregerad extracellulär beta-amyloid utpekas som boven i dramat, visar studien att det är den minskade utsöndringen av beta-amyloid som inleder sjukdomsförloppet. (vetenskaphalsa.se)
 • Våra experiment visar tydligt på en minskad utsöndring av beta-amyloid. (vetenskaphalsa.se)
 • Detta beror förmodligen på att cellens ämnesomsättning och utsöndringsvägar störs på något sätt, vilket leder till att beta-amyloid ackumuleras inne i cellen i stället för att utsöndras naturligt, säger Davide Tampellini, försteförfattare av studien. (vetenskaphalsa.se)
 • När oönskat beta-amyloid börjar staplas inne i cellen lagras det också i synapserna. (vetenskaphalsa.se)
 • Enkelt uttryckt har Elins tidigare forskning framgångsrikt visat att Alzheimer-proteinet beta-amyloid, kan ansamlas inuti nervcellernas så kallade endosomer som sköter själva transporten av proteiner och andra viktiga biomolekyler i kroppen. (chalmers.se)
 • Beta-amyloid er hovedkomponenten i de amyloide plaques . (videnscenterfordemens.dk)
 • Beta-amyloid er et peptid, der findes i flere forskellige længder i rygmarvsvæsken. (videnscenterfordemens.dk)
 • Nya rön från Lunds universitet visar att beta-amyloid uppträder på ett mer mångfacetterat vis än man tidigare trott. (vetenskaphalsa.se)
 • En mindre del av Alzheimerpatienterna har en ärftlig riskgen som leder till överproduktion av beta-amyloid i hjärnan. (vetenskaphalsa.se)
 • I vår studie visar vi att personer med inlagring av beta-amyloid i hjärnan ofta har förhöjda nivåer av vissa varianter av beta-amyloid i ryggvätskan. (vetenskaphalsa.se)
 • I studien noterades överproduktion av beta-amyloid hos en stor grupp utan ärftlig riskgen. (vetenskaphalsa.se)
 • Idag är hjärnavbildning med PET-kamera och analys i cerebrospinalvätska, CSV, från ryggmärgen de vedertagna metoderna för att upptäcka sjukliga ansamlingar av beta-amyloid. (ki.se)
 • Ophobningen af beta-amyloid mellem neuronerne menes at forårsage en kaskade af neurodegeneration. (videnscenterfordemens.dk)
 • I hjernen ophobes beta-amyloid til at begynde med især i hippocampus og frontallapperne. (videnscenterfordemens.dk)
 • Men nu är pendeln återigen tillbaka i det patologiska synsättet där diagnos kräver onormala värden av beta-amyloid och tau, berättar Bengt Winblad. (lifesciencesweden.se)
 • CSF Beta-amyloid 1-42 Concentration Predicts Delirium Following Elective Arthroplasty Surgery in an Observational Cohort Study. (gu.se)
 • Vi har visat att beta-amyloid börjar ansamla sig väldigt tidigt i sjukdomsförloppet, mellan tio eller tjugo år innan man blir dement. (akademiliv.se)
 • För dem i den undersökta gruppen som också hade avvikande biomarkörer i ryggvätska (beta-amyloid, total-tau och fosfo-tau) var risken att försämras och utveckla demens mer än fördubblad. (gu.se)
 • Amyloid uppkommer från ett antal felveckade varianter av proteiner och polypeptider som naturligt förekommer i kroppen. (wikipedia.org)
 • Ännu fler proteiner innehåller dock sekvenser som gör det möjligt för dem att bilda amyloid. (kemivarldenbiotech.se)
 • I dag används - förutom minnesutredningar - mätning av amyloid i hjärnan med PET, och även prover på alzheimerproteiner i den så kallade cerebrospinalvätskan, men metoderna är ännu inte helt träffsäkra. (fof.se)
 • De skadliga ämnena som orsakar denna ansamling kallas amyloid. (netdoktor.se)
 • Det är mycket glädjande att vår oligomerspecifika antikropp lyckas neutralisera de toxiska formerna av amyloid-β från Alzheimerpatienters hjärnor som ger kognitionsstörningar. (lifesciencesweden.se)
 • Ibland finner man ingen orsak till att det bildas amyloid, medan det i andra fall kan ha ärftliga orsaker. (netdoktor.se)
 • Amyloid är olösliga fiberlika proteinaggregat med vissa gemensamma egenskaper. (wikipedia.org)
 • Detta kan motivera att man i vissa oklara fall av diagnostik bör utföra amyloid-PET-undersökning som komplement till ryggvätskeprov. (demenscentrum.se)
 • Fynden har också stor betydelse eftersom det blir allt vanligare att amyloid-PET-undersökningar ingår vid inkludering av patienter i nya läkemedelsstudier, säger studiens koordinator Agneta Nordberg vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Centrum för Alzheimerforskning, Karolinska Institutet. (demenscentrum.se)
 • Skelleftesjukan är en sällsynt, ärftlig inlagringssjukdom som orsakas av TTR-amyloid. (ttr-amyloidos.se)
 • Men i november bekräftades att 58-årige Janne Gylling har den obotliga hjärnsjukdomen Cerebral amyloid angiophati, med symptom som går att likna med Parkinsons, demens och MS i ett. (vimmerbytidning.se)
 • Uppkomsten av proteinaggregat - amyloid - och deras negativa inverkan på betacellerna. (liu.se)
 • Med hjälp av PET-kamera har Agneta Nordberg, professor vid institutionen för neurovetenskap, vård och samhälle vid Karolinska Institutet, undersökt hur nivåerna av amyloid hos alzheimerpatienter förändrades vid behandling med det nya läkemedlet fenserin, skriver Dagens Medicin. (ki.se)
 • Det drejer sig især om genet for amyloid precursor-proteinet (APP), der er udgangspunkt for dannelsen af amyloide plaques. (videnscenterfordemens.dk)
 • Det visade sig att det var i de fall då patienter hade särskilt mycket amyloid inlagrad i hjärnan. (fof.se)
 • Neutrofila granulosyter och serum amyloid A - orsak eller verkan i den inflammerade ledhålan. (reumatikerforbundet.org)
 • Men för att den sjukdombringande spridningen ska kunna ske krävs också att det fanns mycket av alzheimerproteinet amyloid i patientens hjärna. (fof.se)
 • Den högsta dosen 10 mg/kg två gånger per månad, jämfört med placebo, uppnådde en statistiskt signifikant förbättring av de prioriterade effektvariablerna vid 18 månader med en minskad försämring av ADCOMS (Alzheimer's Disease Composite Score) och en minskad inlagring av amyloid i hjärnan uppmätt med amyloid-PET (positronemissionstomografi). (svd.se)
 • Trots att de för omgivningen första märkbara symtomen på Alzheimer kommer långt senare visar den aktuella studien att hjärnans kommunikationsaktivitet förändras redan i samband med den tidiga inlagringen av β-amyloid. (akademiliv.se)
 • Vi har fokuserat väldigt mycket på de amyloida placken och på att reducera mängderna amyloid. (alzheimerfonden.se)
 • Hennes forskning handlar om hur man kan förbättra upptaget i hjärnan av antikroppar riktade mot amyloid. (alzheimerfonden.se)
 • Andra slags möss drabbas av tidig demens och kan exempelvis få alzheimerlika ansamlingar av så kallad amyloid i hjärnan. (fof.se)
 • En viktig fördel med bananflugan som djurmodell, jämfört med möss, är att hos flugan leder höga nivåer av amyloid-betaaggregat till förtvining av nervceller och tydligt förkortad livslängd, på liknande sätt som hos människa. (mynewsdesk.com)