• Senare använder den dessa element för sin tillväxt i kraft av det rikliga enzymatiska komplexet som det har (amylaser, pektinaser, cellulaser och kitinaser). (thpanorama.com)