• I vissa delar av världen används amputation som ett straff, exempelvis länder som tillämpar Sharia. (wikipedia.org)
 • Forskarna belönas för sitt framgångsrika arbete med att hjälpa människor att återfå livskvalitet, efter att ha förlorat exempelvis en arm genom amputation efter en traumatisk händelse. (chalmers.se)
 • Det kan exempelvis gälla för amputation, epilepsi, ledsjukdom eller stroke. (insplanet.com)
 • Ärrtjänsten kommer successivt att uppdateras med fler referensbilder och det kommer så småningom också att finnas bilder på andra utseendemässiga skadeföljder, exempelvis snedställning och amputation. (trafikskadenamnden.se)
 • Genom att bland annat flytta fungerande nerver och senor, och att operera in elektroder för att styra benförankrade proteser arbetar C.A.R.E Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att förbättra handfunktion hos personer med ryggmärgsskada eller amputation. (hjultorget.nu)
 • Att bli av med en kroppsdel, eller råka ut för någon annan vanställande skada, är en traumatisk upplevelse. (lakareutangranser.se)
 • Typ III: Antingen en öppen segmentär fraktur (d.v.s. benet har skadats på två ställen, på ett sätt som gör att en isolerad bit av benet lossnat), en öppen fraktur med stor mjukdelsskada eller en traumatisk amputation (d.v.s. benet/armen har lossnat till följd av skada). (wikipedia.org)
 • I RG:s verksamhet är det förebilder, d.v.s. personer som har erfarenhet av att leva med ryggmärgsskada, amputation, CP-skada eller liknande, som är nyckelfigurer. (rgaktivrehab.se)
 • Diabetes är ett globalt hälsoproblem och är en viktig orsak till blindhet, njursvikt, hjärtattacker, stroke och amputation. (innerself.com)
 • Långvariga komplikationer av högt blodsocker innefattar hjärtsjukdom , stroke , diabetesretinopati (synpåverkan), njursvikt (vilken kan kräva dialys ), samt otillräcklig cirkulation i extremiteterna , vilket kan leda att amputation måste göras. (wikipedia.org)
 • Att förlora mamma, pappa eller syskon medan man fortfarande är barn är en traumatisk händelse som påverkar barnet på djupet och under längre tid. (regionvarmland.se)
 • Sidan som beskriver Traumatisk amputation av en tå är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. (sahlgrenska.se)
 • Långtidsuppföljning av patienter behandlade för traumatisk aortaskada. (ki.se)
 • Utvärdering av Patient - och närståendeutbildning i grupp för patienter med traumatisk hjärnskada. (regionvarmland.se)