• Kul att du vill bidra till att förbättra informationen om Traumatisk amputation av en tå. (sahlgrenska.se)
 • Tyvärr kan sidan om Traumatisk amputation av en tå inte skrivas ut just nu, då informationen på sidan ännu inte faktagranskats av Sahlgrenska Universitetssjukhusets medicinskt ansvariga. (sahlgrenska.se)
 • Ett påminnelsemejl har nu skickats till faktagranskare för Traumatisk amputation av en tå för att påskynda faktagranskningen, återkom senare för utskrift. (sahlgrenska.se)
 • Vill du få ett mejl varje gång något ändras på sidan om Traumatisk amputation av en tå kan du starta en bevakning. (sahlgrenska.se)
 • Vill du tipsa någon om Traumatisk amputation av en tå? (sahlgrenska.se)
 • Sidan som beskriver Traumatisk amputation av en tå är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. (sahlgrenska.se)
 • Vill du berätta om Traumatisk amputation av en tå? (sahlgrenska.se)
 • Patienter med diabetes mellitus, särskilt de med dåligt kontrollerad diabetes eller tidigare känd hjärt-kärlsjukdom, löper en ökad risk för fotsår och efterföljande infektioner som kan leda till amputation. (lakemedelsverket.se)
 • En olycka eller sjukdom kan leda till amputation av extremiteter. (ex-center.org)
 • Blodf rgiftning, ven kallat sepsis, r en bakteriell infektion som orsakar v vnadsskador och kan i sv ra fall leda till amputation av flera extremiteter. (ex-center.org)
 • Amputation innebär att man har förlorat en eller flera kroppsdelar som är så kallade extremiteter. (ournormal.org)
 • För kanagliflozin ska amputation av nedre extremiteter anges som en ovanlig biverkning (som inträffar hos mellan 1 till 10 av 1000 behandlade patienter). (lakemedelsverket.se)
 • Är amputation av friska organ enda boten för fetma? (dietdoctor.com)
 • På grund av sår som inte läker eller stark smärta blir ibland amputation enda möjligheten. (arbetet.se)
 • Exempelvis sjukdomen kallbrand kan kräva amputation av den drabbade kroppsdelen. (svenska-lexikon.se)
 • Platon beskriver också i sin Symposium de terapeutiska metoder för amputation av foten och handen och Hippokrates har gett den första beskrivningen i behandling i hans De Articularis för vaskulär kallbrand. (symptomsguru.com)
 • Patienter som ska genomgå en amputation på grund av benartärsjukdom behöver informeras om hela processen så att de känner sig delaktiga i sin vård. (swenurse.se)
 • Samhället betraktar amputation av en medlem som ett misslyckande, men samtidigt, inom det medicinska området inte ses som den värsta lösningen på grund av de fördelar som den ay har på den mänskliga kroppen och dess hälsa. (symptomsguru.com)
 • Nu kan det, om allt flyter på precis så bra som det bara går, ta tre veckor från en amputation till dess att patienten prövar att gå med sin protes första gången. (arbetet.se)
 • Det vanligaste skälet till amputation är att dessa sår progredierar med en djup infektion eller kritisk ischemi och gangränutveckling som konsekvens. (internetmedicin.se)
 • Vilka är riskfaktorerna för att patienten ska behöva genomgå ytterligare en amputation? (swenurse.se)
 • Att få komma med ett protesben och se patienten resa sig för första gången efter en amputation - då blir det så tydligt att jag kan göra skillnad, säger Joakim Dolk. (arbetet.se)
 • Participants were consecutively recruited from patients having amputation at the tibia, knee or femoral level at two Danish hospitals. (lu.se)
 • I sin doktorsavhandling ville hon undersöka vilka riskfaktorer som finns för amputation hos patienter som har genomgått ett kärlkirurgiskt ingrepp. (swenurse.se)
 • I vissa delar av världen används amputation som ett straff, exempelvis länder som tillämpar Sharia. (svenska-lexikon.se)
 • Verkningsmekanismen för hur kanagliflozin kan bidra till en ökad risk för amputation är inte känd. (lakemedelsverket.se)
 • Unique prospective longitudinal data on patients after dysvascular LLA who survived twelve months post-amputation were reported in Study IV. (lu.se)
 • Baserat på tillgängliga data rekommenderar PRAC att informationen till förskrivare om dessa läkemedel ska innehålla en varning om risken för amputation, framför allt av tår, och att vikten av regelbunden, förebyggande fotvård betonas. (lakemedelsverket.se)
 • Rökstopp och nya framsteg inom kärlkirurgin har i många fall medfört att amputation kunnat undvikas. (avhandlingar.se)
 • En amputation av ett ben innebär inte bara att patienten förlorar en kroppsdel utan också att han eller hon förlorar förmågan att gå och i många fall även sin tidigare sociala roll. (vardhandboken.se)
 • Varje år orsakar dessa verktyg klämskador, skärskador och i värsta fall amputation. (hallakonsument.se)
 • Känselnedsättning riskerar att leda till fotsår och i värsta fall till amputation. (aktiespararna.se)
 • Klumpfot är ett annat stort problem där de barn som inte får hjälp i tid riskerar amputation i värsta fall. (svd.se)
 • Och i fall där bara amputation varit lösningen kan man nu istället krympa tumörerna och operera bort dem. (sverigesradio.se)
 • Svåra, akuta vävnadsinfektioner kan på bara några dagar leda till amputation eller i värsta fall död. (fof.se)
 • Den vanligaste orsaken till kirurgisk/medicinsk amputation är störd cirkulation i benen (kallbrand). (wikipedia.org)
 • För Jerrensias del ledde det dessvärre till amputation av båda benen. (mama.nu)
 • Fallet gäller en ung man med känd problematik vad gäller blandmissbruk och värktillstånd i benen efter amputation. (ltkalmar.se)
 • I vissa delar av världen används amputation som ett straff, exempelvis länder som tillämpar Sharia. (wikipedia.org)
 • När en liten hund eller katt amputerar exempelvis en tå eller en del av svansen kan ofta djuret klara sig lika bra utan den bortopererade delen, men innan beslut tas om större amputation, i synnerhet om det är en hund av större ras, förs en diskussion kring eftervård, rehabilitering och prognos för tillfrisknande. (anicura.se)
 • Exempelvis sjukdomen kallbrand kan kräva amputation av den drabbade kroppsdelen. (svenska-lexikon.se)
 • Det kan exempelvis gälla för amputation, epilepsi, ledsjukdom eller stroke. (insplanet.com)
 • Det första arbetet beskriver epidemiologi, symtomatologi och riskfaktorer för amputation [1]. (lakartidningen.se)
 • Rökning och diabetes sänkte åldern vid amputation med 9 respektive 3 år. (avhandlingar.se)
 • Patienter med diabetes mellitus, särskilt de med dåligt kontrollerad diabetes eller tidigare känd hjärt-kärlsjukdom, löper en ökad risk för fotsår och efterföljande infektioner som kan leda till amputation. (lakemedelsverket.se)
 • Världen över utförs en amputation till följd av diabetes var 30:e sekund. (illvet.se)
 • Såren kan leda till infektioner, gangrän, amputation och även död. (uppsatser.se)
 • Det kan leda till allvarliga medicinska tillstånd såsom hjärtsjukdom, njursjukdom, blindhet och amputation. (apoteket.se)
 • Detta kan leda till allvarliga medicinska problem som hjärtsjukdom, njursjukdom, blindhet och amputation. (apoteket.se)
 • ortopedisk sjukdom eller skada, som fraktur (benbrott), amputation eller en plastikoperation. (malmo.se)
 • Utvärdering av faktorer som förbättrar sårläkning och därmed ökar rehabiliteringsmöjligheter samt minskar dödlighet efter amputation är därför värdefulla både för den enskilda och för samhället. (avhandlingar.se)
 • IBAHRI fördömer också tillämpningen av dödsstraff för våldtäkt och äktenskapsbrott samt av amputation för rån. (advokatsamfundet.se)
 • På engelska This thesis was designed to investigate health-related quality of life, functional level and needs of care the first year after dysvascular major lower limb amputation and consists of four studies with three different designs. (lu.se)
 • Om den amputerade extremiteten är ett ben, kan en amputation långt ut (distalt) göra att eventuell framtida protesgång blir lättare. (wikipedia.org)
 • Det blir ingen amputation av mina armar och ben… jag klarade mig, den här gången. (vk.se)
 • Amputation eller hemlig operation? (lotten.se)
 • En man i 70-årsåldern avled efter det att han nekats antibiotika efter en amputation. (sydsvenskan.se)
 • Fantomsmärtor efter amputation hör också till gruppen nervsmärta. (1177.se)
 • Factors potentially influencing outcome were evaluated in Study III where characteristics of a consecutive sample of patients having amputation were also reported and participants were compared with non-participants. (lu.se)
 • Undernäring har i tre studier visats försämra sårläkning efter amputation, och man har rekommenderat att patienterna ska ges extra näring före amputation. (avhandlingar.se)
 • Hos diabetiker har välanpassade skor, dagliga inspektioner av fötterna för att tidigt hitta sår och tidig och korrekt behandling av uppkomna sår visats minska risken för amputation. (avhandlingar.se)