• Amoxapin är ett substans som tillhör kategorin TCA (tricykliska antidepressiva). (wikipedia.org)