• Även slemsvampar inledningsvis var felaktigt klassas som svampar, forskare anser nu dem icke-fungal protister som tillhör fyra olika familjer: Mycetozoa (del av riket Amoebozoa), Acrasiomycota (del av riket excavata), Labyrinthulomycota ( "slem nät", en del av riket Chromalveolata), och Plasmodiophorids (växt parasiter, en del av riket Rhizaria). (debok.net)
  • Amöbor är också namnet på den övergripande familjen, Amoebidae, och på stammen, Amoebozoa, varför det är viktigt att ange vilken taxonomisk rang som avses. (drake.nu)
  • Amöbor är också namnet på den övergripande familjen Amoebidae, på stammen Amoebozoa, samt på ordningen Amoebida. (reklamniclanky.info)