• Ammoniumklorid eller salmiak (NH4Cl) är ett salt som är vitt till färgen och lättlösligt i vatten. (wikipedia.org)
 • När ammoniumklorid, genom upphettning, bryts till ammoniak och väteklorid och dessa gaser sedan svalnar igen så reagerar de med varandra och bildar på nytt salmiak i form av vit rök. (wikipedia.org)
 • Ammoniumkloriden som använts i salmiaksötsaker kan till exempel märkas ut med orden "arom", "ammoniumklorid" eller "arom (ammoniumklorid)" . (evira.fi)
 • Ammoniumklorid eller surgörande medel har använts vid behandling av alkalos! (janusinfo.se)
 • Idag har ammoniumklorid en mängd användningsområden: som ingrediens i saltlakrits (salmiakgodis). (wikipedia.org)
 • Ammoniumklorid och lakritsrot går däremot bra så titta efter dessa. (bellybalance.se)
 • Innehåll: Nonwoven servetter med ammoniumklorid (desinficerende) och vatten. (swehealth.se)
 • Ge eventuellt 7-10 gram ammoniumklorid per 30 kilogram får och dag för att surgöra urinen. (sva.se)
 • Ett annat namn på salmiaken är ammoniumklorid och detta ämnet använder man för att få den salta smaken men faktum är att det har flertal andra användningsområden. (brandskadan.com)
 • Slemlösande läkemedel som ammoniumklorid och kvillaja, guaifenesin eller bromhexin har ingen säkert påvisad vetenskapligt effekt då man dricker det. (doktorn.com)
 • Mängden Natriumcitrat och Ammoniumklorid bör man inte trixa med alls. (patriksandstrom.se)
 • Ammoniumklorid kan framställas genom neutralisation mellan saltsyra (HCl) och ammoniak (NH3). (wikipedia.org)