• Ammoniak bildas framför allt när kroppen bryter ned protein och är i höga koncentrationer skadligt för nervsystemet. (newsaboutdisease.com)
 • Flytande ammoniak är ett starkt koncentrerat gödningsmedel, ett kylmedel. (erch2014.com)
 • Flytande ammoniak har ganska ovanliga egenskaper. (erch2014.com)
 • Uppgifterna i denna tabell leder till tanken att flytande ammoniak är ett unikt medium för att utföra vissa utbytesreaktioner som är praktiskt taget oanvändbara i vattenhaltiga lösningar. (erch2014.com)
 • Vid undersökning av egenskaperna hos flytande ammoniak, kemisterVi märkte att när metallen är upplösen i sig blir volymen av lösningen större. (erch2014.com)
 • Det är svårt att tro, men den koncentrerade och utspädda lösningen av någon alkalimetall i flytande ammoniak blandas inte, trots att metallen i båda är densamma! (erch2014.com)
 • Således visade sig att en lösning av natrium, fryst i flytande ammoniak, har mycket lite motstånd, och därför NH 3 kan användas för att producera ett superledande system. (erch2014.com)
 • Gaslarmcentral med en intern gasdetektor för ammoniak (NH3), med inbyggd tydlig ljud och ljussignal vid larm samt intern batteribackup. (starwebserver.se)
 • SAMe, milk thistle samt kosttillskott som innehåller aminosyror såsom arginin, ornitin, asparaginsyra och glutamin kan avgifta ammoniak. (newsaboutdisease.com)
 • Den komplekse blanding av mineraler (aluminosilicater): absorberer fukt og ammoniak, samt har en bløtgjørende virkning på huden. (temalandbruk.com)
 • VI erbjuder ett brett utbud av glykoler, ammoniak samt egenproducerade kalciumkloridlösningar som går under produktnamnet WiBRINE för industrier. (wibax.com)
 • Det finns många som inte tål vanlig hårfärg på grund av att den innehåller kemikalier som ammoniak. (letsbuyit.se)
 • Ammoniak bidrar till bland annat försurning och övergödning. (naturvardsverket.se)
 • Ammoniak finns bland annat hos frissan och på fotolabbet, men också i skrivare och olika rengöringsmedel. (sverigesradio.se)
 • Ammoniak används som rengöringsmedel, till exempel fönsterputs, hårfärg, ugnsrengöring och rengöring av guld samt vid tillverkningen av handelsgödsel, salpetersyra och plaster. (wikipedia.org)
 • Ammoniak återfinns även i olika läkemedel, till exempel cocillana. (wikipedia.org)
 • Vid standardtryck och -temperatur är ammoniak en färglös gas med starkt stickande lukt som av gammalt urin. (wikipedia.org)
 • Då kan den reagera starkt på ammoniak som kan ge kraftiga hudreaktioner. (letsbuyit.se)
 • Flytande ammoniak är ett starkt koncentrerat gödningsmedel, ett kylmedel. (erch2014.com)
 • Kanske har detta fått dig att ge upp tanken på att kunna färga håret utan en produkt med ammoniak, men här kan det vara läge att tänka om. (letsbuyit.se)
 • En sak som många av naturliga skäl vill ha svar på är huruvida hårfärg utan ammoniak täcker gråa hår, eller om det här bara är en produkt för yngre som vill få lite mer liv och lyster i håret. (letsbuyit.se)
 • Försigtig tvättning med tvål eller kaustik ammoniak. (runeberg.org)
 • Tvättning med varmt tvålvatten eller kaustik ammoniak. (runeberg.org)
 • Under normala förhållanden är ammoniak en färglös gas med en kvävande, skarp lukt. (erch2014.com)
 • Redan utanför lägenhetsdörren kände inspektören en kraftig lukt av ammoniak. (svt.se)
 • Ammoniak är i höga koncentrationer en mycket giftig substans, som framför allt påverkar hjärnans funktion. (newsaboutdisease.com)
 • Ammoniak är en giftig gas och alla som bor i vindriktningen i samhället har fått VMA på sms, säger Daniel Granberg. (aftonbladet.se)
 • Ammoniak är en färglös gas som är giftig vid inandning av höga koncentrationer. (expressen.se)
 • Är du kyltekniker och kommer att arbeta med service och underhåll i kylaggregat där ammoniak är köldmediet? (insu.se)
 • Kursen är till för dig som är kylservicetekniker och kommer att arbeta med kylaggregat där ammoniak är köldmediet. (insu.se)
 • Med vår praktiska kurs lär du dig mer om systemuppbyggnad och materialval samt säkerhet vid arbete och transport av ammoniak. (insu.se)
 • I projektet ingår också att studera potentialen med ammoniak som bränsle, som vid förbränning inte heller släpper ut koldioxid. (lth.se)
 • Tillbaka i 1864, har kemister märkt att om du ger dem en tid, avdunstar ammoniak och i sedimenten skulle vara en ren metall. (erch2014.com)
 • Ammoniak är ett giftigt, frätande köldmedium och brandfarligt vid vissa koncentrationer. (indoor.se)
 • Gunnar Dafgård AB omfattas av sevesolagen, på den lägre nivån, på grund av den sammanlagda mängd ammoniak, gasol, diesel, eldningsolja och acetylen som maximalt kan lagras vid verksamheten. (gotene.se)
 • Uppgifterna i denna tabell leder till tanken att flytande ammoniak är ett unikt medium för att utföra vissa utbytesreaktioner som är praktiskt taget oanvändbara i vattenhaltiga lösningar. (erch2014.com)
 • Sjukdomen är en ärftlig, medfödd ämnesomsättningssjukdom som orsakas av ett fel i den kedja av enzymer i levern som omvandlar ammoniak till urinämne. (newsaboutdisease.com)
 • Ammoniak är ett vanligt köldmedium i ishallar men beroende på dess farlighet vid högre koncentrationer måste den hanteras med respekt. (samon.se)
 • Bildandet av ammoniak är beroende av bl a rätt pH-värde. (wikipedia.org)
 • Flytande ammoniak har ganska ovanliga egenskaper. (erch2014.com)
 • Ammoniak har mycket gynnsamma termodynamiska egenskaper. (indoor.se)