• Amitriptylin är ett läkemedel inom klassen tricykliska antidepressiva medel (TCA) som främst används i höga doser som behandling av djup depression. (wikipedia.org)
 • Förutom den antidepressiva effekten, som i regel kommer först efter några veckors behandling, har amitriptylin en också ångestdämpande effekt med mer omedelbar verkan. (wikipedia.org)
 • Amitriptylin kom kring 1960 och är en modifierad variant av den först antidepressiva medicinen Tofranil (imipramin) från 1957. (wikipedia.org)
 • Amitriptylin Abcur tillhör läkemedelsgruppen tricykliska antidepressiva läkemedel. (kronansapotek.se)
 • Till skillnad från många andra antidepressiva medel så har amitriptylin en effekt som påminner om den som fås då man använder SSRI (selektiva serotoninåterupptagningshämmare) . (utforskasinnet.se)
 • Vad använder man det antidepressiva läkemedlet amitriptylin till? (utforskasinnet.se)
 • Vid nedbrytningen i kroppen förvandlas dock amitriptylin till nortriptylin, som har starkast effekt på noradrenalin. (wikipedia.org)
 • Anledningen var att Tryptizol avsåg hydrokloriden av amitriptylin, medan Saroten avsåg basen av amitriptylin, som var starkare än Tryptizol. (wikipedia.org)
 • Varunamn i Sverige för ämnet är Saroten (Lundbeck) och Amitriptylin Abcur (Abcur), tidigare också Tryptizol (Merck Sharp and Dohme) och Laroxyl (Hoffmann-La Roche). (wikipedia.org)
 • Rent amitriptylin har starkare effekt på återupptaget av serotonin än av noradrenalin. (wikipedia.org)
 • Detta eftersom Lyrica har en hög behandlingskostnad jämfört med de relevanta jämförelsealternativen: amitriptylin, gabapentin och serotoninåterupptagshämmare. (tlv.se)
 • Vidare saknas jämförande studier mellan pregabalin och förstahandsläkemedlet vid neuropatisk smärta, det vill säga amitriptylin, Tryptizol som har ett lägre NNT. (janusinfo.se)
 • Amitriptylin är ett läkemedel inom klassen tricykliska antidepressiva medel (TCA) som främst används i höga doser som behandling av djup depression. (wikipedia.org)
 • Till skillnad från många andra antidepressiva medel så har amitriptylin en effekt som påminner om den som fås då man använder SSRI (selektiva serotoninåterupptagningshämmare) . (utforskasinnet.se)
 • Elavil (amitriptylin) är ett tricykliskt antidepressivt medel. (medikament.se)
 • Amitriptylin kom kring 1960 och är en modifierad variant av den först antidepressiva medicinen Tofranil (imipramin) från 1957. (wikipedia.org)
 • Exempel inkluderar amitriptylin (Elavil), doxepin (Sinequan), och imipramin (Tofranil). (kleska.com)
 • Effekten av såväl pregabalin som gabapentin förefaller blygsam om man jämför med förstahandsläkemedlet vid neuropatisk smärta (amitriptylin) som har ett NNT mellan 1,2 - 1,5 för DNP och mellan 1,7 - 3,1 för PHN enligt en Cochraneöversikt från 2005. (janusinfo.se)
 • Till sköra äldre med neuropatisk smärta som inte svarar på amitriptylin eller om amitriptylin är olämpligt kan en opioid i låg dos vara ett behandlingsalternativ. (janusinfo.se)
 • Vid neuropatisk och nociplastisk smärta väljs amitriptylin i första hand. (regionvasterbotten.se)
 • Detta eftersom Lyrica har en hög behandlingskostnad jämfört med de relevanta jämförelsealternativen: amitriptylin, gabapentin och serotoninåterupptagshämmare. (tlv.se)
 • Amitriptylin togs fram ungefär samtidigt av tre olika läkemedelsföretag - amerikanska Merck & Co (utanför USA kallat Merck Sharp and Dohme), schweiziska Roche och danska Lundbeck. (wikipedia.org)
 • Vanliga preparat som används är betablockerare som metoprolol och propranolol, epilepsiläkemedel som valproat och topiramat, depressionsläkemedlet amitriptylin och kalciumblockeraren flunarizin. (fz.se)
 • Använd endast Amitriptylin under graviditet om läkare ordinerat detta. (dokteronline.com)
 • Här finns exempelvis Amitriptylin. (ki.se)
 • Det antidepressiva medlet amitriptylin analyseras med den nya analystekniken, västskekromatografi i kombination med masspektrometri (LCMSMS). (regionostergotland.se)
 • En kombination med amitriptylin och successivt ökad dos är. (sverige-apotek.life)
 • Rubbningar i hjärtrytmen och lågt blodtryck kan förekomma om du får amitriptylin i hög dos. (kronansapotek.se)
 • Vid akut kirurgi bör narkosläkaren informeras om behandlingen med amitriptylin. (kronansapotek.se)
 • har en operation inbokad, eftersom behandling med amitriptylin eventuellt måste avbrytas innan du får bedövning. (kronansapotek.se)
 • Alternativ 4: Börja ta förebyggande medicin: amitriptylin (ex. (migrania.se)
 • Amitriptylin kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn. (medikament.se)
 • Metaanalysens resultat tyder på att Amitriptylin kan minska symptomen och vara effektiv som behandling vid IBS. (gisas.se)