• Varje protein består av en viss aminosyrasekvens och till denna sekvens bidrar ungefär 20 olika aminosyror. (creationism.org)
  • Tripletter av dessa baser leder till en viss aminosyrasekvens, som i sin tur avgör funktionen på proteinet. (katt.nu)
  • Experimenten avslöjade att AnkX inte bryr sig särskilt mycket om den tredimensionella strukturen av dess målproteiner, utan känner helt enkelt igen en kort aminosyrasekvens i proteinet. (umu.se)
  • I in vitro biosimilaritetsstudien har Xbrane, i enlighet med riktlinjer för biosimilarutveckling från EMA (Europeiska läkemedelsverket) och FDA (läkemedelsverket i USA), använt ett flertal olika analysmetoder för att jämföra proteinerna utefter fem huvudsakliga dimensioner: primärstruktur (aminosyrasekvens), struktur på högre nivå (hur proteinet har veckats), bindningsegenskaper (hur proteinet binder till tillväxtfaktorn VEGFa), biologisk aktivitet (proteinets funktion gällande tillväxthämning på levande celler) och renhet. (xbrane.com)
  • Man kan alltså utgående från en känd aminosyrasekvens beräkna dess vikning genom att leta fram ett protein med liknande aminosyrasekvens och känd vikning och utgående från denna göra justeringar för de skillnader som finns. (wikipedia.org)
  • MONOMERT ENZYM - består av 1 aminosyrasekvens (t.ex. (studylibsv.com)