• Amideret pectin består hovedsagelig af partielle methylestere og amider af polygalacturonsyre samt ammonium-, natrium-, kalium- og calciumsalte deraf. (translated.net)
  • Kväve i dessa gödselmedel - i former av amider, nitrater och ammonium som lätt absorberas av växter och bakterier. (fiskliv.se)
  • Användningen av SLC-selektion som ett sätt att förbättra spermieöverlevnaden efter nedfrysning är relevant för branschen, tillsammans med nya tillsatser till frysmediet, såsom amider. (hastsverige.se)