• På kvällen ger vi oss ut på en spännande promenad där vi spanar med ficklampor efter nattliga djur som olingo, grodmun, ödlor, amfibier och olika insekter. (aventyrsresor.se)
 • Ett sätt är att erbjuda värdefulla livsmiljöer för fåglar, däggdjur, amfibier, insekter och vilda djur. (wexthuset.com)
 • Den livnär sig huvudsakligen av fisk, men troligen också reptiler, amfibier och insekter samt möjligen krabbor. (wikipedia.org)
 • Spørsmålet er derfor om slike sedimentasjons-dammer, til tross for sine ofte høye forurensnings-nivåer, har et potensial til å utgjøre et viktig habitat, som dammer er for enkelte fugler, amfibier (frosk, padder og salamander), vannlevende insekter og smådyr og kanskje også fisk. (uio.no)
 • Amfibier har även ett vomeronasalorgan , som fodras av olfaktoriskt epitel, men till skillnad från amnioterna är detta i allmänhet en enkel säck som, förutom hos salamandrar , har litet samband med resten av det nasala systemet. (bloggplatsen.se)
 • Befruktade ägg från amfibier och fisk kan användas om äggen är naturligt lagda och försöket avslutas när minst ¼ av tiden återstår till beräknad, normal, kläckning. (forskautandjurforsok.se)
 • Den är en av få amfibier som inte genomgår metamorfos utan lever sitt liv i vattnet som ett stort yngel. (alltomvetenskap.se)
 • Baby amfibier börjar ofta som grodyngel med gälar som lever i vatten, genomgår en metamorfos senare på att förvandlas till fullt bildade vuxna. (universalclimate.com)
 • Amfibier har en begränsad spridningsförmåga, och man kan förvänta sig att grodpopulationer förhållandevis ofta uppvisar lokala anpassningar till de miljöförhållanden som råder på den plats de lever. (lu.se)
 • Vilka konsekvenser får det för den tidsaxel man bildat sig gällande evolutionen av livet på jorden - till exempelvis amfibier och däggdjur? (arkeologiforum.se)
 • Tetrapoderna utvecklades så småningom till amfibier, till exempel- den 25 centimeter långa Pantylus. (pusha.se)
 • PTC-material, som har egenskapen av positiv temperaturkoefficient, är ett slags allmänt användelektroniskt material PTC Reptil och amfibier håller uppvärmning värmematta håller uppvärmning för reptil och amfibier, det ger värme för reptil och. (xhc-heater.com)