• Ja, American Dental Association rekommenderar att vuxna bör ha en dental besök minst en gång inom en 6-månadersperiod. (advicebase.net)
 • American Dental Association rekommenderar att du byter ut din tandborste var tredje månad eller när borstarna är slitna. (bambu-eco-produkter.se)
 • En 33-årig studie, publicerad i International Dental Journal, visar att tandkrämmissbruk orsakar tandskador och har i årtionden. (ezyguidance.com)
 • Föreningens funktionärer publicering I Journal of American Dental Association. (dentistonfstreet.pw)
 • En rapport som publicerades i 2010 på den australiska Dental Journal visade att ca 16% av alla vuxna i Australien har en hög tandläkarskräck. (advicebase.net)
 • Men de senaste rönen av amerikanska forskare, som publicerades i Journal of American Dental Association, hittade man att rödhåriga tenderar att vara speciellt nervösa för tandläkaren, eventuellt på grund av ökad rädsla för smärta. (soktandvard.se)
 • Bland annat American Dental Association, Världshälsoorganisationen och American Medical Association har ställt sig bakom användningen av fluor i dricksvatten på grund av dess effektivitet vad gäller karies. (colgate.se)
 • Organisationen bakom mässan är American Veterinary Medical Association (AVMA) med cirka 85 000 veterinärer och veterinärstudenter som medlemmar. (ubezpieczenia.no)
 • The American Dental Association Council Vetenskapliga frågor håller med uttalandet. (healthcarecoast.com)
 • Amerikanska krigsveteraner som tillhörde en organisation kallad American Legion höll en kongress på ett hotell i Philadelphia 1976. (folkhalsomyndigheten.se)
 • En annan form av bedövning, så kallad dental blockad (liknande den hos tandläkaren), används ofta för att bedöva vid behandling av läppar. (klinikestetik.se)
 • Förberg var hederspresident vid Internationella tandläkarkongressen i Paris 1900, president i The Advisory Boards of American Association of Dental Faculties' Fundraising Committee 1900-01, vice president i Le Conseil Exécutif de la Fédération Dentaire Internationale 1902, Sveriges ombud vid Internationella tandläkarkongressen i Madrid 1903 och hederspresident vid Internationella odontologiska kongressen i Berlin 1909. (wikipedia.org)
 • Harvard var en av grundarna av Association of American Universities 1900. (wikipedia.org)
 • Samtidigt har några av de största amerikanska varumärkena som AT&T, Mastercard, American Express, Marriott, Dow, Morgan Stanley eller Blue Cross Blue Shield också avbrutit leveransen av donationer till kongressledamöter som stödde Trump under invasionen av Capitol. (communalnews.com)
 • Om ögat är fönstret till själen, är munnen fönstret till kroppen, säger Dr Stuart Froum, Manhattan, som är ordförande för American Academy of Periodontists - tandläkare som fokuserar på sjukdomar i tandköttet, till businessinsider.com. (expressen.se)
 • Instrument och dental utrustning kräver rutinmässigt och frekvent underhåll. (norradjurakuten.se)
 • Om du tar tandkräm som innehåller detta toxin riskerar du permanent missfärgning av huden (känd som dental fluoros), magontroller, akut toxicitet, hudutslag och problem som metaboliserar glukos. (ezyguidance.com)
 • Konferensen är ett samarrangemang mellan International Association of Dental Research (IADR) American Association for Dental Research (AADR) och Canadian Association for Dental Research (CADR). (tandlakartidningen.se)