• Ett annat är att för oss ovanliga sjukdomar som ameloblastom, osteomyeliter, infektionssjukdomar och tropiska sjukdomar är vanliga här, såväl som skador på grund av olycksfall mm. (docplayer.se)