• Under nästa år ska alla sex Pilatus PC-24 ambulansflygplan som är beställda levereras till Svenskt Ambulansflyg som ägs av samtliga 21 regioner i landet. (flyg24nyheter.com)
 • Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) är en nationell organisation som ägs och finansieras av Sveriges 21 regioner. (tromanpublik.se)
 • Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg bildades i början av 2016, med syftet att skapa samordningsvinster för samtliga Sveriges regioner och landsting vad gäller just ambulansflyget. (s112.se)
 • Den största aktören i Sverige är Scandinavian Air Ambulance, som idag flyger ambulansflyg med två Beechcraft Super King Air och en Learjet 35. (wikipedia.org)
 • Till 2016 bygger 20 av 21 landsting upp en gemensam organisation för ambulansflygverksamheten, Svenskt ambulansflyg, vilken ska drivas av Västerbottens läns landsting och ha sitt säte på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. (wikipedia.org)
 • Sveriges landsting ska tillsammans köpa in sex ambulansflyg för 600 miljoner kronor. (nsk.se)
 • Regionstyrelsen föreslog till beslut i regionfullmäktige att lån beviljas till kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg med maximalt 15,6 miljoner kronor. (nll.se)
 • För Region Norrbotten handlar det om att bevilja ambulansflyg ett maxbelopp på 18,1 miljoner kronor. (norrbotten.se)
 • Hjärtpatient i USA med intensivvård och ambulansflyg hem - cirka 2 miljoner kronor. (lansforsakringar.se)
 • Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige delegerar till regionstyrelsen att inom en ram på högst 4 300 000 kronor låna ut medel till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg för finansiering av investering i ambulansflygplan. (gotland.se)
 • Vård utomlands och hemtransport med ambulansflyg kan gå loss på hundratusentals kronor. (aftonbladet.se)
 • Ett ambulansflyg hem från Thailand kostar över en miljon kronor medan att ligga på sjukhus i USA kan gå på över 250 000 kronor - per dygn. (doktorn.com)
 • Du får utlägg för att utgifter för mediciner och skulle du hamna på sjukhus så täcker den det också, till och med om du behöver åka hem från semestern med ambulansflyg, säger Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. (expressen.se)
 • Exempel på företagets kunder är sjukhus, ambulansflyg- och helikopter bolag, internationella hjälporganisationer, flygplanstillverkare och stater runt om i världen. (mynewsdesk.com)
 • I början av januari beslutade läkare på Sunderby sjukhus att söva ner Marcus och transporterade honom med ambulansflyg till Universitetssjukhuset i Umeå. (kuriren.nu)
 • JANE HAABER OCH KOLLEGAN Alexander Segerborg arbetar med att skapa kontakter och på att säkerställa kvalitet hos de agenter, sjukhus, läkare och ambulansflyg alarmcentralen jobbar med. (vagabond.se)
 • Kom ihåg att det inte ger rätt till ersättning för hemtransport med till exempel ambulansflyg. (aftonbladet.se)
 • Man har heller inte rätt till ersättning för extra kostnader vid hemresor, till exempel med ambulansflyg. (netdoktor.se)
 • EU-kortet ger inte rätt till ersättning för hemresor med till exempel ambulansflyg, därför bör du också ha en reseförsäkring. (swedenabroad.se)
 • Det är viktigt att poängtera att EU-kortet ger inte rätt till ersättning för hemresor med till exempel ambulansflyg. (backpacking.se)
 • Pilatus PC-24 har redan två operatörer som använder flygplanet som ambulansflygplan och Svenskt Ambulansflyg blir den tredje operatören i världen att använda flygplanet för sjuktransporter. (flyg24nyheter.com)
 • Skåne Regionstyrelsen beslutade nyligen att dra sig ur kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. (nsk.se)
 • Under stilleståndet har personal varit i korttidsarbete och arbetat med att förbereda för nystart samt ta hand om Sjöfartsverkets räddningshelikopterbas, affärsjets och ambulansflyg som kontinuerligt trafikerar flygplatsen. (kristianstad.se)
 • Vi nås av information att det kan dröja till 2022 innan några ambulansflyg är på plats. (nsk.se)
 • Även när du reser inom EU kan det vara bra att ha en reseförsäkring om du t ex skulle behöva transporteras hem med ambulansflyg, om du blir bestulen på ditt bagage, misshandlad eller om du skadar någon annan person och därigenom blir skadeståndsskyldig. (konsumenternas.se)
 • Hur går det till när nyfödda barn transporteras i ambulansflyg och vad behöver man tänka på vid förflyttning av mycket sjuka barn? (karolinska.se)
 • Flygning inom området är förbjudet med luftfartyg inklusive RPAS/UAS, skärmflyg och modellflyg med undantag för polisflyg, ambulansflyg, svenskt militärflyg, tull, kustbevakning, SAR, reguljärt flyg till/från Arlanda/ Bromma samt in- och utflygning IFR-trafik till/från Arlanda/Bromma med i förväg inlämnad ICAO färdplan. (polisen.se)
 • Runt 80 procent av transporterna med ambulansflyg är planerade, men planen ska vara beredda att lyfta akut, exempelvis vid stora olyckor. (epochtimes.se)
 • En berättelse om svår sjukdom, graviditet, förlossning med dramatiska komplikationer, ambulansflyg, intensivvård och att ingå äktenskap med sin stora kärlek tills döden skiljde dem åt. (google.com)
 • Genom försäkringen kan du få hjälp och ersättning för t ex akut sjukvård, olycksfallsskada, ambulansflyg hem vid allvarlig sjukdom/skada, katastrofskydd (terror, naturkatastrofer mm), överfallsskydd, rättsskydd mm. (tradevenue.se)