• Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har slutfört en granskning av läkemedel som innehåller ambroxol och bromhexin, vilka används vid halsont respektive vid hosta med segt slem. (lakemedelsverket.se)
 • Även bromhexin, som huvudsakligen omvandlas till ambroxol i kroppen och som i enstaka rapporter satts i samband med allergiska reaktioner, ingick i granskningen. (lakemedelsverket.se)
 • PRAC granskade tillgängliga data och samtliga rapporter om allvarliga allergiska reaktioner och svåra hudreaktioner med ambroxol och bromhexin. (lakemedelsverket.se)
 • Det finns en liten risk för allergiska reaktioner och hudreaktioner med ambroxol och bromhexin, som används vid halsont respektive hosta för att lösa upp segt slem. (lakemedelsverket.se)
 • Kontakta en läkare eller ett apotek om du använder ambroxol eller bromhexin och har frågor om din behandling. (lakemedelsverket.se)
 • Eftersom ambroxol är en metabolit till bromhexin bedöms risken för anafylaktiska reaktioner och svåra hudreaktioner även gälla för bromhexin. (lakemedelsverket.se)
 • Risken för anafylaktiska reaktioner och svåra hudreaktioner med ambroxol och bromhexin är liten. (lakemedelsverket.se)
 • Det är ovanligt med allvarliga allergiska reaktioner från ambroxol eller bromhexin konstaterar PRAC. (lakemedelsvarlden.se)
 • I fallet när bronkit börjar för laryngit är det nödvändigt att använda mukolytika - ACC, bromhexin, ambroxol och andra. (merithealthnorthwestms.com)
 • viagra och njuta av något mindre riskfullt Ambroxol och bromhexin, vilka används vid underhållsbehandling av opiatberoende, buprenorfin (subutex) och metadon. (viagrapris.info)
 • T.ex görs studier på det aktiva ämnet Ambroxol, som verkar i nervsystemet. (morbusgaucher.se)
 • Ambroxol börjar agera trettio minuter efter intag och tar upp till sex till tolv timmar (i enlighet med godkänd enstaka dos). (greeleymedcare.com)