• Anti-Parkinson läkemedel som är kända för att eventuellt orsaka svullnad omfatta Parlodel (bromokriptin), Mirapex (pramipexol), Requip (ropinirol), Apokyn (apomorfin) och Symmetrel (amantadin). (halsatips.com)
  • Nedan sammanfattas de genetiska analyser som utförts på influensastammar tillhörande säsongen 2017/2018 (med provtagningsdatum fr.o.m. vecka 27 och senare, år 2017) avseende genetisk grupptillhörighet (hemagglutiningenen) samt mutationer kopplade till resistens mot neuraminidashämmarna oseltamivir (Tamiflu/Ebilfumin) och zanamivir (Tamiflu) samt M2- hämmaren amantadin. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Förebyggande läkemedel (amantadin och oseltamivir) kan inte ersätta vaccination, men kan ibland användas som ett komplement. (docplayer.se)