• Vid vävnadsangrepp som amöbadysenteri eller leverabscess kan i regel antikroppar påvisas serologiskt. (internetmedicin.se)
  • Patienten har ofta samtidigt amöbadysenteri och/eller leverabscess. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Han vet hur det känns att lida av malaria, dengefeber, salmonella och amöbadysenteri. (magasinetfilter.se)
  • Med hjälp av ett webbaserat mikroskop kan kunskapen om hur parasiter ser ut förbättras, och därmed bädda för bättre diagnostik av till exempel malaria och amöbadysenteri. (sverigesradio.se)
  • Före exkretion omvandlas trofozoiter åter till cystor i tjocktarmen, såvida inte snabb tarmpassage föreligger, som t ex vid kolit eller amöbadysenteri. (internetmedicin.se)
  • Amöbadysenteri kallas den infektionssjukdom som orsakas av E. histolytica i tarmen. (wikipedia.org)
  • Amöbadysenteri är en tropisk parasitsjukdom som orsakas av en encellig organism som lever i vattensamlingar. (wikipedia.org)
  • Vanligtvis orsakar den inga bekymmer, men i vissa fall utvecklas amöbadysenteri. (nusjukvarden.se)