• Det utgör en viktig källa till aluminiumhydroxid för många industriella och tekniska applikationer. (wikipedia.org)
 • Novaluzid (aluminiumhydroxid, magnesiumhydroxid, magnesiumkarbonat). (janusinfo.se)
 • aluminiumhydroxid motsvarande 140 mg aluminium, magnesiumhydroxid och magnesiumkarbonat motsvarande 118 mg magnesium. (apotea.se)
 • De verksamma substanserna i Novaluzid är aluminiumhydroxid och magnesiumhydroxid. (testandtreat.se)
 • Novaluzid är ett receptfritt läkemedel (innehåller aluminiumhydroxid och magnesiumhydroxid) som används vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar. (testandtreat.se)
 • En blandning av aluminiumhydroxid och magnesiumhydroxid, säljs som Maalox, Mylanta och andra märken. (sarpat.com)
 • Enstaka doser av antacida fass levitra (magnesiumhydroxid/aluminiumhydroxid) paverkade inte biotillgangligheten for sildenafil. (se-apotek.com)
 • Inga signifikanta interaktioner observerades när sildenafil (50 mg) gavs samtidigt med acetylsalicylsyra (100 mg eller 150 mg), antacida (magnesiumhydroxid / aluminiumhydroxid), och alkohol (medelvärde av maximal blodalkoholnivåer av 80 mg / dl).Det fanns ingen skillnad i förekomsten av karcinom. (dkk.no)
 • antacida (mot sur mage) som innehåller aluminiumhydroxid eller aluminiumoxid. (kronansapotek.se)
 • Antacida Antacida innehållande aluminiumhydroxid och magnesiumkarbonat komplexbinder olika järnsalter. (sverige-apotek.life)
 • Vanlig användning av laxermedel, läkemedel, några smärtstillande medel (narkotiska innehållande läkemedel, till exempel codein) är kända för att orsaka förstoppning, även vissa andra läkemedel, såsom järntabletter och vissa antacida (innehållande aluminiumhydroxid eller kalciumkarbonat antispasmodiska läkemedel, antidepressiva medel och antikonvulsiva läkemedel. (marybel-dessagnes.eu)
 • Exempel på sådana är aluminiumaluminiumsalter som aluminiumhydroxid eller aluminiumfosfat. (doktorn.com)
 • Den vanligaste gruppen av adjuvans som används i vacciner är aluminiumsalter (aluminiumfosfat, aluminiumhydroxid och kaliumaluminiumsulfat). (freedomeurope.net)
 • 3,34 IE 50 % * * IE 50 % ELISA-inhibering 50 %) Adjuvans: Aluminiumhydroxid. (docplayer.se)
 • Vaccinet innehåller också så kallade adjuvans (aluminiumhydroxid och saponin) som förstärker immunförsvaret. (imeds.se)
 • Tidigare fanns inte Alumina som INCI namn, och man angav då aluminiumhydroxid, vilket inte är helt korrekt (eftersom det är en aluminiumoxid). (kurera.se)
 • Högrenhet Flamskyddsmedel Aluminiumhydroxid Hög vithet (har rykte för kinesisk vithet), låg oljepå absorption, stabil vid rumstemperatur och dehydrerad till aluminiumoxid under uppvärmning, för att göra produkterna funktionella som flamskyddsmedel. (gemhold.cn)
 • Det som nu allt mer framkommer är att man i livmedelsproduktionens olika led behandlar spannmål och öl, bröd, mat, glass och annat med aluminiumsalter, såsom aluminiumhydroxid, aluminiumsulfat vilket givetvis stannar i maten vi äter och orsakar neurologiska påföljder i vår kropp. (blogspot.se)
 • Avreglering i fosfatnivåer kan uppstå från njursvikt och förändra benmetabolism, så användningen av läkemedel kan vara indicerad för att styra deras värden, såsom kalciumkarbonat, aluminiumhydroxid eller sevelamer. (chiropractordevriese.be)
 • Aluminiumhydroxid (kemisk formel Al(OH)3) är den kemiskt mest stabila formen av aluminium. (wikipedia.org)
 • Förutom som mellansteg vid framställning av aluminium används aluminiumhydroxid som flockmedel vid vattenrening och som tillsats i vissa mediciner, framför allt i vaccin där den har visat sig stimulera bildandet av vissa antikroppar. (wikipedia.org)
 • Eftersom aluminium antas bidra till alzheimers sjukdom så är aluminiumhydroxid inte lämplig som tillsats i mediciner som tas under en längre tid. (wikipedia.org)
 • Inte nog med att aluminium är en lättmetall - när aluminium används i vaccin är det inte i metall-form alls, utan i saltform, vanligtvis aluminiumhydroxid . (vaccinmyter.se)
 • Aluminiumhydroxid, som säljs under varumärkena AlternaGEL och Amphojel, bland andra. (sarpat.com)
 • Undvik att ta ett antacidum innehållande aluminiumhydroxid (Alternagel, Maalox, Mi-Acid, Mylanta, Rulox) inom 4 timmar efter att du tagit etambutol. (medikament.se)
 • Anodisering ger vid ytbehandlingen spillvatten i form av aluminiumhydroxid och i vissa fall tungmetaller som sexvärd krom. (provexa.com)
 • Vårt huvudsakliga råmaterial är en blandning av Aluminiumhydroxid och Fluorkiselsyra som efter reaktion centrifugeras, kristalliseras. (workbuster.com)
 • Forskning har kopplat samman aluminiumhydroxid som används i vacciner med Parkinsons sjukdom, amyotrofisk lateralskleros (als) och Alzheimers sjukdom. (kajzakavat.se)
 • Fosfingasen appliceras i form av tabletter eller pellets och löses upp helt och lämnar inga fosfinhaltiga rester kvar, endast ett grått pulver som består av aluminiumhydroxid och lätt skiljs från spannmålen, råvarorna vid normal rensning. (nomus.se)