• Till vaccinet tillsätts som regel ett adjuvans (oftast aluminiumföreningar) för att stimulera immunsystemet. (regionhalland.se)
  • Aluminiumföreningar (aluminiumhydroxid eller aluminiumfosfat) ingår som ett adjuvans i de flesta bakteriella vacciner för att höja vaccinets förmåga att stimulera kroppens antikroppsbildning. (vaccin.me)
  • Det har till och med ansetts av forskare att mikroskopiska aluminiumföreningar anses vara främmande material från vacciner. (point.pet)