• Altruism mellan icke besläktade individer är vanligen exempel på reciprok altruism, det vill säga ömsesidiga tjänster. (wikipedia.org)
 • Eftersom det är stor sannolikhet att individen vid ett senare tillfälle betalar tillbaka denna tjänst när det istället är grannen som är hungrig, kan man tala om reciprok altruism. (wikipedia.org)
 • Det andra tillståndet är när individen får indirekta fördelar genom upprepande interaktioner med en partner som också investerar i hjälpande, detta blir ett slags samarbete över tid och benämns som reciprok altruism. (wikipedia.org)
 • Man skiljer på altruism och pliktkänsla eller lojalitet , eftersom dessa ofta motiveras av väntande belöning eller erkännande. (wikipedia.org)
 • Effektiv altruism skiljer sig en del från "vanlig" välgörenhet och osjälviskhet just eftersom det är evidensbaserat i en högre utsträckning. (royalstreets.se)
 • Denna situation har också benämnts som svag altruism, vilket innebär att handlingen endast reducerar relativ fitness hos den hjälpande individen. (wikipedia.org)
 • Altruism kan variera i styrka, och i snävare mening avses med altruism endast de fall där en annans väl omfattas med en vilja starkare än egenintresset. (ismer.se)
 • Det är inte Carl Gustaf som har vigt sitt liv åt effektiv altruism - det vill säga att tjäna pengar endast för att ge bort det till andra. (royalstreets.se)
 • Altruism , medmänsklighet , oegennytta , osjälviskhet (motsats till egoism [ förtydliga ] ), är att hjälpa andra utan att önska något i motprestation. (wikipedia.org)
 • Allt fler kapitalister vill investera i effektiv altruism. (socialinnovation.se)
 • Effektiv altruism är en folkrörelse som, på logiska och rationella vis, vill hitta de bästa sätten att hjälpa världen på. (royalstreets.se)
 • Samtidigt åkte Kurganov till högkvarteret för effektiv altruism i Schweiz och gav 90 000 dollar. (royalstreets.se)
 • Det är inte alla i pokervärlden som ägnar sig åt effektiv altruism. (royalstreets.se)
 • Huvudartikel: Altruism Biologisk altruism definieras som ett beteende hos ett djur (hjälparen) som reducerar dess reproduktiva chanser men som ökar de reproduktiva chanserna hos ett annat djur (mottagaren). (wikipedia.org)
 • [ källa behövs ] Man kan också diskutera om en handling är äkta altruism om man utför den för att känna sig nöjd med sig själv, och om motivet att döva sitt samvete kan innefattas i altruistiska beteenden. (wikipedia.org)
 • Synonymer till altruism , hitta liknande ord och ord med samma betydelse som altruism . (synonyma.se)
 • Med altruism inom biologin menas ett beteende som reducerar de reproduktiva chanserna hos ett djur (givaren eller hjälparen) men som ökar ett annats djurs (mottagarens) förutsättningar att överleva och fortplanta sig. (wikipedia.org)
 • Altruism i biologin: uppträdande eller handlingssätt varigenom en individ gynnar en annan individ på sin egen bekostnad. (ismer.se)
 • Till altruism räknas generositet, självuppoffringar, att hjälpa människor med behov, och att frivilligt ge vika för någon annans vilja i strid mot ens egen. (wikipedia.org)
 • Altruism, osjälviskhet, att vilja och behandla någon annan (mänsklig) varelse än en själv väl, utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse. (ismer.se)
 • Denna altruism kan tyckas motsäga evolutionen och teorin om det naturliga urvalet , men avkomman eller nära släktingar gynnas nästan alltid i det långa loppet på något sätt av beteendet. (wikipedia.org)
 • Altruism innefattar både den psykologiska viljan till dessa handlingar, samvetet och det beteende som kommer av viljan, men är inte synonymt med empati som i stället handlar om emotionellt medkännande och den psykologiska förståelsen för andras behov. (wikipedia.org)
 • Många politiska ideologier och religioner lär ut altruism och medmänsklighet som en dygd och ett fromhetsideal , exempelvis att utföra ideellt arbete , leva miljövänligt , skänka tionde och andra gåvor till välgörenhet eller följa den gyllene regeln och andra etiska normer i Bergspredikan . (wikipedia.org)
 • Effektiv altruism är en social rörelse som använder evidens och kritiskt tänkande för att förbättra världen så effektivt som möjligt. (wikipedia.org)
 • Det är detta breda evidensbaserade tillvägagångssätt som skiljer effektiv altruism från traditionell altruism och välgörenhet. (wikipedia.org)
 • Även om en stor andel effektiva altruister fokuserar på välgörenhetssektorn, kan filosofin bakom effektiv altruism användas bredare, t.ex. (wikipedia.org)
 • I Sverige verkar organisationen Effektiv Altruism Sverige sedan 2016 för att sprida idéerna kring rörelsen. (wikipedia.org)
 • Därutöver finns även studentföreningar för effektiv altruism vid Handelshögskolan, Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska institutet och Stockholms universitet. (wikipedia.org)
 • Effektiva donationer är en viktig del av effektiv altruism, då vissa välgörenhetsorganisationer är mycket effektivare än andra. (wikipedia.org)
 • Det är allmänt accepterat inom effektiv altruism-rörelsen att man bör basera sina donationer på den förbättring (marginalnytta) som dessa donationer skulle möjliggöra, istället för att utgå från vad välgörenhetsorganisationen tidigare har uppnått. (wikipedia.org)
 • Denna gång slog jag ett slag för effektiv altruism , som är den gemensamma beteckningen på ett gryende forskningsområde och en snabbt växande social rörelse, vilka båda handlar om hur man som individ med ambitionen att bidra till att göra världen bättre kan åstadkomma det så effektivt som möjligt. (blogspot.com)
 • Den som vill veta mer om det vi pratade om kan exempelvis ta del av EA Sveriges introduktion till effektiv altruism , GiveWells topplista över effektiva välgörenhetsprojekt , och karriärrådgivningsorganisationen 80,000 hours . (blogspot.com)
 • Filosoferna Magnus Jiborn och Per Bauhn diskuterar med Carin Ism från föreningen Effektiv Altruism. (sverigesradio.se)
 • Kom och diskutera dessa frågor på det sista caféet denna termin med temat effektiv altruism. (abfstockholm.se)
 • Det här inlägget kommer uppenbarligen inte att leverera Sanningen om hur man räddar världen, men en bra början är i alla fall effektiv altruism, en filosofi och social rörelse som söker besvara hur man kan göra så stor skillnad som möjligt. (devote.se)
 • En annan gren inom effektiv altruism handlar om karriärval. (devote.se)
 • Effektiv altruism har sannerligen förändrat mina rädda världen-, tillika framtidsplaner. (devote.se)
 • Effektiv altruism-rörelsen handlar om att försöka förbättra världen så mycket som möjligt och på de mest effektiva sättet. (frii.se)
 • Altruism innefattar både den psykologiska viljan till dessa handlingar, samvetet och det beteende som kommer av viljan, men är inte synonymt med empati som i stället handlar om emotionellt medkännande och den psykologiska förståelsen för andras behov. (wikipedia.org)
 • Ett principiellt exempel på gruppselektion som handlar om altruism presenteras, samt ett möjligt empiriskt fall. (mimersbrunn.se)
 • Då handlar vi på sociala sätt genom att visa egenskaper som generositet, eller altruism. (hipermercadonatural.com)
 • Nu råder bred enighet om att empati, altruism och samarbetsvilja inte bara är medfödda hos människor utan även hos många djur. (akademibokhandeln.se)
 • Till altruism räknas generositet, självuppoffringar, att hjälpa människor med behov, och att frivilligt ge vika för någon annans vilja i strid mot ens egen. (wikipedia.org)
 • Altruism, osjälviskhet, att vilja och behandla någon annan (mänsklig) varelse än en själv väl, utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse. (ismer.se)
 • Altruism, en etisk sk dning, som i oegennyttan ser det h gsta goda. (swipnet.se)
 • Fenomenet har studerats inom etologi , kulturell evolution och spelteori , där man har formulerat en rad teorier som förklarar altruism i naturen med genetiska vinster. (wikipedia.org)
 • Vetenskap · 53 min · Vilken roll spelar altruism i människans evolution? (urplay.se)
 • det kanske var därför inte Rand tålde altruism? (wordpress.com)
 • Du får det att låta som om Rand var mot altruism för att hon inte "tålde" altruism, alltså att hennes motstånd skulle vara en whim. (wordpress.com)
 • ska man läsa om altruism gör man nog klokt i att inte göra det hos Rand eller någon av hennes epigoner. (wordpress.com)
 • De lever st ndigt p gr nsen till sv lt och forts tter trots allt vandra s derut med d den som st ndigt h grar och f rf ljer dem. (boktipset.se)
 • Spontan altruism och förmåga att handla skickligt och klokt i alla situationer framträder enkelt tack vare kraften i öppen intelligens. (blogspot.com)