• Blånadssvampen är ofta inte ensam om att ge färg utan kan tillsammans med olika arter av mögel likt cladosporium och alternaria kallat svartmögel vara upphov till infärgningen. (lfs-web.se)
 • Mögelsporerna Cladosporium och Alternaria uppmättes i låga halter. (korsudden.se)
 • Vanligt är att man vid pricktest använder en standardpanel med vanliga allergen som i regel består av timotejpollen, björkpollen, gråbo, katt, hund, häst, husdammskvalster (D. pteronyssinus och D. farinae) och mögel (Cladosporium och Alternaria). (astmaochallergilinjen.se)
 • Alternaria alternata e. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Flaskorna innehåller inte allergen från gräspollen (timotej) som märkningen på förpackningen visar, utan allergen från mögel (Alternaria alternata). (sffa.nu)
 • Alternaria solani orsakar torrfläcksjuka hos potatis och tomater. (wikipedia.org)
 • One aim of the project is to investigate if early blight can be controlled with lower amounts of fungicides in potato cultivar with partial resistance to Alternaria solani. (lantbruksforskning.se)
 • Sjukdomen orsakas av svampen Alternaria solani. (lantbruksforskning.se)
 • Torrfläcksjuka är en allvarlig växtsjukdom som angriper potatis och tomater och orsakas av svampen Alternaria solani. (wikipedia.org)
 • Mer frekvent användning inkluderar kontroll av tidiga och sena blights (Phytophthora infestans och Alternaria solani) av. (sentonpharm.com)
 • Alternaria, Botrytis, Neurospora och Penicillium är några som ofta växer på mat. (halsanet.com)
 • Alternaria ramulosa ingår i släktet Alternaria och familjen Pleosporaceae. (wikipedia.org)
 • Alternaria ramulosa är en svampart som först beskrevs av Pier Andrea Saccardo, och fick sitt nu gällande namn av P. Joly 1964. (wikipedia.org)
 • Under odlingssäsongen är det viktigt att hålla grödan fri från både insekter (stritar och bladlöss) och svampangrepp (bladmögel och Alternaria). (lyckeby.com)
 • Potatisbladmögel och brunröta samt torrfläcksjuka (Alternaria) bekämpas inte ansvarsfullt och hållbart i konventionell potatisodling. (hushallningssallskapet.se)
 • Uppfödare lyckades skänka honom med immunitet mot virus av tobaksmosaik, Alternaria och röda destruktiva för de flesta växter. (fehrplay.com)
 • Läkarbesöket resulterade i att det blev tydliga prickar för björk och alternaria (ett mögel) - inga överraskningar direkt - och inga som helst reaktioner för penicillin. (iannashuvud.se)
 • Frekventa allergener En stor mängd allergener existerar, men de vanligaste är: Pollen Enzymer Livsmedel Läkemedel Material (latex, handskar, sonder) Djurepitel (hår, urin, saliv) Svampsporer (penicillium, cladosporium, alternaria och aspergillus) Kvalster (dermatophagoides pteronysinus, dermatophagoides farinae, dermatophagoides microceras) Behandling Att kontrollera allergisk rinit består vanligtvis av att kombinera farmakologisk behandling och miljömässig behandling för att kontrollera reaktionerna och ta bort allergener. (phpantivirus.com)