• Alpinia nutans [ 1 ] är en enhjärtbladig växtart som först beskrevs av Carl von Linné , och fick sitt nu gällande namn av William Roscoe . (wikipedia.org)