• Inte heller tillåts personliga almanackor, anteckningsblock, databanker eller andra elektroniska hjälpmedel, inklusive elektroniska lexikon i vilka man kan lagra information. (docplayer.se)
  • PbT präglas av målsättningen att både förklara teoretisk basfakta och principer, samt beskriva hur modern teknik tillämpas i bilens olika system. (bookoutlet.se)
  • De tre första kapitlen bildar en allmän del vilka beskriver och analyserar processens funktioner rättegångsreglernas uppbyggnad och systematik samt processuella begrepp och principer. (boktider.se)