• Den kan också leda till allostas, en störning i kroppens reglering mellan avspänning och anspänning. (apoteksverige.life)
  • Allostas syftar på kroppens förmåga att aktivera olika system i kroppen för att hantera förändringar, krav och påfrestningar. (apotekvarersverige.life)
  • Ett vetenskapligt namn för detta är allostas som innebär att kroppens normala växlingar mellan anspänning och avslappning har störts så många gånger att regleringen till slut inte fungerar på ett normalt sätt. (stressmottagningen.se)
  • https://web.archive.org/web/20140607011352/http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/om-lansstyrelsen/landshovding-och-lansledning/rapport-livsvetenskap-PU-2009.pdf. (wikipedia.org)