• Femårsoverlevelsen etter lungetransplantasjon er mellom 60 og 70%, og den viktigste dødsårsaken er kronisk avstøtning, kalt chronic lung allograft dysfunction (CLAD). (etikkom.no)
  • Det som begränsar överlevnaden vid lungtransplantation idag är avstötning så kallad chronic allograft dysfunction (CLAD). (it-halsa.se)
  • Exhaled breath particles - a potential noninvasive method to detect and monitor chronic allograft dysfunction in lung transplant recipients. (spotlightstockmarket.com)
  • Likartat samarbete sker i Norden och 2016 startade studien ScanCLAD (A Scandinavian controlled, randomized, open-label, and multi-centre study evaluating if once-daily tacrolimus or twice-daily cyclosporin, reduces the 3-year incidence of chronic lung allograft dysfunction after lung transplantation) med gemensamt postoperativt uppföljningsprotokoll samt utvärdering av två olika immunosuppressionsprotokoll. (internetmedicin.se)
  • Complement 5a receptor inhibition improves renal allograft survival, billig cipropharm köpa. (apotekvarersverige.life)
  • Stress steroids are not required for patients recieving a renal allograft and undergoing operation, generisk desolett sverige göteborg. (speakeasypress.com)
  • Enligt artikeln, under 2001 cirka 875.000 muskuloskeletala allograft distribuerades av amerikanska vävnadsbanker, receptfri amlodipine i sverige. (sverige-apotek.life)
  • USA används i relativt stor utsträckning senor från avlidna personer (allograft), vilket inte är vanligt i Sverige. (aclregister.nu)
  • Ursolic acid induces allograft inflammatory factor-1 expression via a nitric oxide-related, amoxinga i sverige göteborg. (apotekvarer-sverige.life)