• Vi kan erbjuda ett roligt teamarbete med engagerade kollegor, varav fem är specialister i allmänmedicin. (praktikertjanst.se)
 • Dina nya kollegor består av specialister i allmänmedicin, utbildningsläkare, distriktssjuksköterskor och sjuksköterskor med specialistmottagningar, undersköterskor, medicinska sekreterare och psykolog. (ltkalmar.se)
 • Tas den kunskapen till vara kan en bred majoritet i riksdagen fatta de beslut som behövs, skriver Göran Sjönell och Mikael Stolt, specialister i allmänmedicin. (dn.se)
 • Vissa menar att bristen på specialister i allmänmedicin gör att andra specialister får ta över sina ansvarsområden, men flytta ut från sjukhusen och därmed bli en del av primärvården. (dn.se)
 • Hon visar att om den första linjen bemannades med organ- och åldersspecialister blev kvaliteten och patienterna mindre nöjda, vidare att sjukligheten och dödligheten liksom kostnaderna blev högre, än om den bemannades med specialister i allmänmedicin. (dn.se)
 • Här arbetar specialister i allmänmedicin, ST-läkare och underläkare tillsammans med distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och ett psykosocialt team. (praktikertjanst.se)
 • Vi tycker att det är viktigt med utveckling, därför har du möjlighet att delta i FQ grupper, utbildningstillfällen, handledning och möten med specialister i allmänmedicin i länet. (ltkalmar.se)
 • Region Norrbotten inför en särskild stanna-kvar premie riktad till specialister inom allmänmedicin. (norrbotten.se)
 • Välkommen till fortbildning för specialister i allmänmedicin i nordvästra Stockholm. (cefam.se)
 • Just nu söker Primärvårdsförvaltningen specialister i Allmänmedicin till länets mellersta hälsocentraler, i kommunerna Oskarshamn, Högsby och Mönsterås. (regionkalmar.se)
 • Med dig blir vi sex specialister i allmänmedicin, för närvarande har vi även tre ST-läkare och en AT-läkare. (varbi.com)
 • Kanske "specialister i allmänmedicin" borde kliva ner från sina piedestaler och bli ödmjuka allmänläkare. (doktorlekman.se)
 • Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar. (ringla.nu)
 • Vi är ST-läkare och nyblivna specialister från hela Sverige som drivs av att föra allmänmedicin framåt. (ringla.nu)
 • Vi söker specialister inom allmänmedicin eller legitimerade läkare till Region Norrbotten, som är intresserade av specialisttjänstgöring inom allmänmedicin. (karriarlakare.se)
 • Region Norrbotten erbjuder alla specialister i allmänmedicin som under 2018 tecknar sig för att arbeta inom regionens primärvård ett unikt erbjudande. (karriarlakare.se)
 • Jag arbetar främst med planering av VFU på hälsocentral för terminerna 5, 8 samt 11 vid Allmänmedicin, samt även övrig studieadministration. (umu.se)
 • Arbetar med administration gällande Nationella forskarskolan i allmänmedicin. (umu.se)
 • Jag är enhetschef vid enheten för Allmänmedicin samt arbetar som distriktsläkare vid Holmsunds hälsocentral. (umu.se)
 • Med allmänmedicin som vår utgångspunkt ser vi människan i ett helhetsperspektiv och arbetar för att främja hälsa i alla möten. (regionkalmar.se)
 • Du är legitimerad läkare med intresse av en ST tjänst med inriktning mot allmänmedicin. (mynetworkglobal.com)
 • Hälsocentralerna i Robertsfors, Holmsund, Nordmaling, Vännäs och Mariehem söker dig som har ett genuint intresse för allmänmedicin och brinner för det enskilda mötet med patienten. (vll.se)
 • Den allmänmedicinska institutionen i Stockholm blev till 1988, då Stockholm fick sin första professur i allmänmedicin vid Karolinska Institutet (KI) i och med rekryteringen av professor Hans Åberg. (ki.se)
 • I anställningen förväntas att man är delaktig och bidrar till akademiska frågor inom allmänmedicin över hela institutionen. (mynetworkglobal.com)
 • Kvinnoundersökningen är ett samarbetsprojekt mellan flera enheter på Göteborgs universitet (Enheten för Allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för odontologi och Institutionen för neurovetenskap och fysiologi) Kvinnoundersökningen är samma sak som Populationsundersökningen av kvinnor (på engelska the Prospective Population Study of Women in Gothenburg, Sweden, förkortat PPSW). (wikipedia.org)
 • Institutionen för odontologi - Startsida" (på sv). (wikipedia.org)
 • Den 1 oktober kan du som gör din ST-tjänst i allmänmedicin hos Region Norrbotten delta på ett informationsmöten på plats i Luleå eller via video. (norrbotten.se)
 • Arbetet inom allmänmedicin ska genomföras skriftligt, enligt vetenskapliga principer, under handledning och ha allmänmedicinsk anknytning. (akademisktprimarvardscentrum.se)
 • Arbetet som ST-läkare i allmänmedicin på hälsocentralen innefattar mottagningsarbete, besök på särskilt boende, hemsjukvård, barnhälsovård samt handledning av utbildningsläkare i slutet av din utbildning. (regionkalmar.se)
 • SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin. (ringla.nu)
 • 1 Skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin Anvisning till skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2005 Provet består av tio kliniska situationer och en informationsuppgift. (docplayer.se)
 • Svenska Läkaresällskapet poängterar i sitt svar på "God och nära vård - en primärvårdsreform", att fokus måste vara att förstärka allmänmedicin för att göra detta till ett attraktivt karriärval igen. (mynewsdesk.com)