• Allmänläkare missar att ställa rätt diagnos för varannan patient med depression, enligt en ny forskningssammanställning i den välrenommerade tidningen Lancet, publicerad online den 28 juli 2009 Forskarna från University of Leicester i Storbritannien har gjort en genomgång av 41 internationella studier som omfattar 50 000 patienter. (ludmilla.se)
 • Nu konstaterar Socialstyrelsen att det inte föreligger någon brist på allmänläkare - särskilt inte i Norrland som ligger bra till i en jämförelse med övriga landet, skriver tidningen Primärvårdens nyheter. (sverigesradio.se)
 • En allmänmedicinare, eller med en något äldre beteckning allmänläkare, arbetar oftast på en vårdcentral, husläkar- eller familjeläkarmottagning eller läkarstation. (wikipedia.org)
 • Jag arbetar för närvarande som allmänläkare och ägnar min forskning åt idrottsmedicin. (dietdoctor.com)
 • De flesta läkare som arbetar på landets vårdcentraler är specialister i allmänmedicin, eller under specialistutbildning för att bli allmänläkare. (privatmedicin.se)
 • Allmänläkare arbetar också med förebyggande vård. (informationsverige.se)
 • Staffan Olsson arbetar som allmänläkare på vårdcentralen Brahehälsan i Löberöd. (sydsvenskan.se)
 • SKÖVDE Margareta Hellgren, allmänläkare på Närhälsan Södra Ryds vårdcentral och forskare, har fått priset Årets diabetolog. (falkopingstidning.se)
 • Nyhet Distriktsläkaren och verksamhetschefen Sverker Nilsson på Neptunuskliniken i Varberg har utsetts till "Årets allmänläkare" i Halland. (praktikertjanst.se)
 • Mitt yrkesval som allmänläkare skulle dessutom ge mig möjligheten att arbeta i ett mindre samhälle, som min far och farfar gjort före mig. (dietdoctor.com)
 • En erfaren Allmänläkare som kan arbeta under perioden v 36-44. (direktkliniken.se)
 • Det är i en studie i Scandinavian Journal of Primary Health Care som 20 allmänläkare i Sverige säger sig använda en rad strategier för att runda Försäkringskassans regelverk när det gäller patienter som de absolut anser ska vara sjukskrivna. (lakartidningen.se)
 • Ett antal allmänläkare berättar i en ny, svensk intervjustudie om hur de känner sig tvingade att överdriva, utelämna och lägga till överflödiga uppgifter för att maximera chansen att Försäkringskassan godkänner deras sjukintyg. (lakartidningen.se)
 • Är svenska allmänläkare bättre? (ki.se)
 • Kursledare är Mats Karlsson, allmänläkare och smärtspecialist på Smärtkliniken St Olof i Falköping. (privatmedicin.se)
 • Hon bör söka hos gynekolog eller allmänläkare. (svt.se)
 • Facebook-gruppen »Läkare inom allmänmedicin« har snabbt blivit en mötesplats för allmänläkare i hela landet. (lakartidningen.se)
 • Kursens huvudinnehåll är de vanliga stora hudsjukdomsgrupperna som allmänläkare möter i sin kliniska vardag. (vgregion.se)
 • Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för allmänmedicin i samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum och Medicinsk fortbildning inbjuder till en heldag med aktuella föreläsningar - alla högintressanta för allmänläkare i den kliniska vardagen. (janusinfo.se)
 • Som allmänläkare har du en viktig roll i att vara ett stöd för dina patienter med epilepsi eller bipolär sjukdom som får valproat. (valproatochjag.se)
 • 92 procent av patienter som kontaktar vårdcentralen får träffa en allmänläkare inom sju dagar. (mynewsdesk.com)
 • Som allmänläkare och nybliven chefredaktör för tidskriften AllmänMedicin känns det ju väldigt sympatiskt att han använder oss som goda exempel. (blogspot.com)
 • När allmänläkare diagnostiserar depression gör de oftare fel än rätt. (dn.se)
 • Remiss från allmänläkare måste krävas för icke akuta konsultationer. (dn.se)
 • Dessa icke-specialister ska dock ha minst tre års klinisk erfarenhet i breda medicinska specialiteter och måste åta sig hela fastlegeordningens uppdrag, det vill säga jobba som allmänläkare. (dn.se)
 • Jag är tredje generationens allmänläkare, född och uppvuxen på Irland men bor numera i Bristol, Storbritannien. (dietdoctor.com)