• Arbetslösheten försvann nästan helt och flera viktiga reformer som sänkt arbetstid och allmän pension genomfördes. (lo.se)
 • Men linje 1, som LO kampanjade för och som innebar att allmän pension skulle införas, fick flest röster och 1959 klubbades förslaget om allmän tjänstepension (ATP) i riksdagen. (lo.se)
 • De flesta får ut ungefär hälften av sin lön som allmän pension, därför är det viktigt med en bra tjänstepension. (lansforsakringar.se)
 • Det är viktigt eftersom både allmän sjukförsäkring och allmän pension baseras på inkomsten. (lansforsakringar.se)
 • Förutom allmän pension har i dag cirka 90 procent av Sveriges anställda tjänstepension genom sin arbetsgivare. (tradevenue.se)
 • sjukpenning och allmän pension. (civilekonomerna.se)
 • Tänk på att ålderspensionsavgift och allmän pensionsavgift ger dig allmän pension. (gp.se)
 • Nu är jag orolig vad som händer med min sjukförsäkring om han går i pension? (b2-net.com)
 • i sjukförsäkring och i allmän pension. (ankepupillkassan.se)
 • Lön upp till 8,07 inkomstbasbelopp (39 072 kr/mån) har betydelse för allmän pension. (ankepupillkassan.se)
 • Här ingår Pension, efterlevnadsskydd, sjukförsäkring och olycksförsäkring. (infobladet.se)
 • Allmän pension täcker in 50% av pensionen. (infobladet.se)
 • Förutom allmän pension och tjänstepension har många även ett frivilligt privat pensionssparande. (avdragslexikon.se)
 • Är ett komplement till allmän sjukförsäkring och innebär att om den anställde blir långvarigt sjuk betalas ersättning ut, efter en bestämd karenstid. (spp.se)
 • Sjukförsäkring - kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan om du blir sjuk längre tid. (sjf.se)
 • Avdragsgillt pensionsparande kan vara lönsamt så länge avdraget inte gör att inkomsten hamnar under taket för pensionsgrundande inkomst (478 551 kr/år 2016 före avdrag för allmän pensionsavgift). (sjf.se)
 • Det på så vis framräknade inkomstbeloppet är avgiftsunderlag för allmän pensionsavgift. (avdragslexikon.se)
 • Målet med en sjukförsäkring är ju att de som drabbas av sjukdom eller skada skall komma tillbaka i arbete, inte att de skall förbli försörjda av försäkringen. (gp.se)
 • Regeringen genomför nu ett samlat åtgärdspaket för att få en välfungerande sjukförsäkring med fler vägar tillbaka till arbete. (esv.se)
 • Ta också en kontakt med Försäkringskassan för att få veta vad som händer med till exempel sjukförsäkring och föräldraförsäkring. (naturvetarna.se)
 • Jag tycker att det vore mycket naturligt - och solidariskt - att alla omfattades av en allmän arbetslöshetsförsäkring, som till 80-90 procent är finansierad av våra skattepengar. (blogspot.com)
 • I den ena ringhörnan, den regerande mästaren: Harvardstudenten som var den första att införa en allmän sjukförsäkring på federal nivå (för de som inte har råd med en privat). (dagensbok.com)
 • Har Du en privat sjukförsäkring eller önskar söka privat går det bra att komma till oss. (citysjukhuset.se)
 • Det handlar inte om mig, utan om en bekant som såg tillbaka att kopplas till en privat sjukförsäkring. (b2-net.com)
 • Jag jobbade tidigare som försäljare och sålde en privat sjukförsäkring, men det var inte riktigt något för mig. (afaforsakring.se)
 • Det är främst samhällsintresset som dokumenteras här, enstaka notiser av privat eller allmän karaktär kan förekomma. (blogspot.com)
 • Med dessa tre förslag - två som kan genomföras omgående och ett som kan kräva något års utredande - skulle vi komma en god bit på väg i att skapa en sjukförsäkring som ger en rimlig trygghet till alla som blir sjuka. (fria.nu)
 • Med Bas Digital ingår sjukförsäkring - en ökad trygghet för medarbetarna. (skandia.se)
 • Bestäm fritt om ålderspension, premiebefrielseförsäkring, sjukförsäkring eller efterlevandepension ska ingå och ge de anställda möjlighet att göra vissa val, som att välja efterlevandepension och hur pensions-pengarna ska förvaltas. (spp.se)
 • Han predikade den demokratiska socialismens väg och han slogs från början för allmän rösträtt och sociala reformer. (socialdemokraterna.se)
 • Dessa är tänkta som obligatoriska avgifter som ska finansiera pensioner, sjukförsäkring, föräldrapeng och annat som berör den individuella tryggheten. (newsvoice.se)
 • Om ditt företag redan har en sjukförsäkring i kollektivavtalet kan du komplettera med hälsoförsäkring och vårdförsäkring för att ge dina medarbetare ett riktigt bra skydd. (skandia.se)
 • Allmän tandvård till alla på sikt så vi har alternativ till den privata tandvården. (nyan.ax)
 • Allmän sjukförsäkring, tilläggspension, arbetstidsförkortning och lagstadgad semester, m.m. lagstadgades av socialdemokraterna på den tiden. (hn.se)
 • Våra uppgifter är att ta emot samtal och ge kunderna allmän information om våra försäkringar. (afaforsakring.se)