• Detta kan leda till en misstro mot sjukvården och många kan komma att söka en ?second opinion? (lakemedelsvarlden.se)
 • Det är därför vi behöver allmän visstid. (dagensopinion.se)
 • Theres Andersson och Malin Bergvall från Handels skrev i NA den 12 juli om att de vill slopa allmän visstid som anställningsform. (svenskhandel.se)
 • Liberaler och Socialdemokrater drev igenom parlamentarism och allmän rösträtt. (dagensarena.se)
 • Barack Obamas försök att driva igenom en allmän sjukförsäkring ses av många som en av de mest progressiva insatserna som USA sett sedan Franklin D. Roosevelt lanserade sitt stora reformprogram, New Deal. (ltz.se)
 • han spann i detta vidare på Gabriel Tardes teori om grupptänkande och Montaignes om allmän åsikt (l'opinion publique, public opinion). (wikipedia.org)
 • år 1893 uttalar den konservative Gottfrid Billing stöd för tanken om allmän rösträtt och proportionella val (OBS! (gogab.se)
 • I stort sett alla ledamöter är för en utvidgad och allmän rösträtt men frågan fastnar i diskussioner om bland annat det dubbla utskyldsstrecket, proportionella val eller majoritetsval samt valkretsarna storlek och utformning. (gogab.se)
 • när 1906 års riksdag har att ta ställning till ytterligare en propostion om allmän rösträtt (framlagd av den liberala regeringen Staaf ) inträffar det oväntade: förslaget om proportionella val vinner i första kammaren (" påbodalinjen ") och förslaget om majoritetsval (" fläsbrolinjen ") vinner i andra kammaren. (gogab.se)
 • Då rösträttspropositionen kom 1904, ställde sig P på regeringens linje: proportionella val till AK, allmän rösträtt, dubbla utskyldsstreck och en minimiålder på 25 år för rösträtt. (riksarkivet.se)
 • För svensk allmän opinion som sedan länge lärt sig att vara stolt över en svensk politik för fred, utveckling och mänskliga rättigheter håller både det militära försvarets utveckling och vapenexporten på att bli alltmer främmande. (sandaren.se)
 • Jag har i olika sammanhang påpekat att förbundet icke ens söker säkra oss gentemot stat och "allmän opinion" utan tvärtom bidrar till vår svenska brist på intellektuell och litterär självständighet. (nyhetsbanken.se)
 • Följ Dagens Arena på Facebook och Twitter , och prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av granskande journalistik, nyheter, opinion och fördjupning. (dagensarena.se)
 • En del skulle kunna vara att dagens genomgripande rivningsprojekt saknar förankring i en allmän opinion. (svensktidskrift.se)
 • två år senare lägger justieminister Hjalmar Hammarskjöld (obunden konservativ) fram ett förslag som omfattar allmän rösträtt med garantier. (gogab.se)
 • Jag gillar begreppet "allmän" a-kassa eftersom den omfattar just alla, vilket ger kostnadseffektivitet och en fungerande försäkringslösning för allas våra skattepengar. (blogspot.com)
 • Einride har nu fått tillstånd att testa sin självkörande lastbil på en kort bit allmän väg i Jönköping. (nyteknik.se)
 • Det handlar om en kort bit allmän väg, cirka 100 meter. (nyteknik.se)
 • På kort tid har bloggosfären skapat allmän opinion mot fra-lagen. (olsvenne.se)
 • Resultaten i tabellen nedan vittnar om en splittrad opinion. (wordpress.com)
 • En mer allmän kampanj för rationell läkemedelsanvändning, utan ensidigt fokus på att spara pengar åt stat och landsting, skulle ge bättre resultat, säger Ulf Edstedt. (lakemedelsvarlden.se)
 • 4. Att avskaffa allmän visstidsanställning skulle vara negativt för företagen och innebära färre affärer och färre jobb. (docplayer.se)
 • Det betyder att personer, eller drygt åtta procent av dem som har en allmän visstidsanställning, varje kvartal har fått ett fast jobb. (docplayer.se)
 • 4 Allmän visstidsanställning stärker utrikes föddas chanser på arbetsmarknaden Utrikes födda arbetslösa har lägre jobbchanser än inrikes födda arbetslösa: 16 relativt 26 procents sannolikhet att lämna arbetslöshet för jobb, varje kvartal. (docplayer.se)
 • Opinion Politiken måste lyfta nya alternativ och tänka högt kring långsiktiga spelregler på bostadsmarknaden. (fastighetstidningen.se)
 • De har stort inflytande, något som resulterat i att sharialag inspirerat politiken och i en allmän opinion som motsätter sig kristendomen. (open-doors.se)
 • 1916: Nej till allmän olycksförsäkring i arbetet. (wordpress.com)
 • Det förebyggande arbetet ska verka för en stark allmän opinion mot droger, tidig upptäckt och en restriktiv drogpolitik. (wikipedia.org)
 • Först när vänstern växer sig stark skapas en opinion för allmän rösträtt. (gogab.se)
 • När det gäller sexualbrott är det tydligt att majoriteten av sexualbrott begås av okänd man på allmän plats (Anmälda Brått, Brå). (qx.se)
 • Enligt åtalet i den andra instansen, hade de ungerska kommunisterna inte begått förolämpning på allmän plats. (skp.se)
 • Varje kvartal lämnar personer (20 64 år) arbetslöshet för en allmän visstidsanställning, medan motsvarande antal från arbetslöshet till vikariat och provanställningar tillsammans är knappt tillsammans. (docplayer.se)
 • Vi borde också ha en allmän A-kassa, men här har socialdemokraterna i omsorg om facket låtit skattepengarna till A-kassan i alla år bara gå till dem som gått in i facket eller - på senare år - alfakassan. (blogspot.com)
 • OPINION · "Konsekvenserna av bostadsrättsköpen riskerar att bli så allvarliga att Malmös bostadsmarknad urholkas helt och hållet", skriver Ewa Bertz, ordförande för Liberalerna i Malmö. (svt.se)
 • I linje med en allmän rekommendation i surveyteorin erbjöd varken Studie 1 eller Studie 2 något explicit vet inte-alternativ. (wordpress.com)
 • I en replik till QX Opinion svarar Lukas Romson på Xenia Kleins undran om vart alla homo- och bisexuella var när transpersoner tvångssteriliserades. (qx.se)
 • Har man kollektivavtal är det viktigt att ta reda på vilket avtal man omfattas av och hur skyddet för allmän pension, tjänstepension och inkomstförlust i samband med föräldraledigheten ser ut. (saco.se)
 • Vår pension är ett hopplock av statlig allmän pension, kollektivavtalade tjänstepensioner, privat pensionssparande och om den är tillräckligt låg, olika former av ekonomiskt stöd. (ltz.se)
 • Gör förhandlingar mellan fack och arbetsgivare till allmän regel i samband med personalminskningar i alla typer av företag. (dagensarena.se)
 • Skulle förhandlingar mellan fack och arbetsgivare bli allmän regel i samband med personalminskningar, i hela arbetslivet och i alla typer av företag skulle det gå att komma från den stora avigsidan att arbetsgivaren i många fall kan bestämma enväldigt, välja och vraka vilka som ska sägas upp och vilka som ska ha jobbet kvar. (dagensarena.se)
 • Branting och Staaff röstade därför nej till Högerns förslag om allmän rösträtt för män, men förslaget vann ändå och allmän rösträtt för män infördes till valet 1909. (wordpress.com)
 • Prognoscentrets branschmätning följer allmän praxis inom nöjdhetsmätningar och resultaten är därmed jämförbara med NKI-värden från till exempel Svenskt Kvalitetsindex. (riksbyggen.se)
 • Får man bryta mot lagen för att väcka opinion mot orättvisor? (issuu.com)
 • Om aktuella ämnen som rör opinion, media och vår omvärld. (golf.se)