• Alkaner som man har lagt till en eller flera dubbelbindningar mellan två kolatomer till kallas alkener och sådana som har fått en eller flera trippelbindningar kallas alkyner . (naturvetenskap.org)
 • Alkyner är ganska reaktiva jämfört med alkaner och alkener . (wikipedia.org)
 • En oförberedd koll på vad eleverna snappat upp från genomgången av alkaner, alkener och alkyner. (lektion.se)
 • ALKANER, ALKENER OCH ALKYNER ANTAL KOL ALKAN ALKEN ALKYN 2 etan eten (C H ) etyn (C H ) propan propen (C H ) propyn (C H ) butan buten (C H ) butyn (C H ) Bilden nedan visar etan, eten och etyn (övre raden) samt propan, propen, propyn (undre raden) Etan, eten och etyn (överst) samt propan, propen och propyn (underst) 9. (docplayer.se)
 • De ämnesklasser som behandlas är främst olika typer av karbonylföreningar och aminer men också några reaktioner för alkener, alkyner, aromater, alkoholer och etrar. (kau.se)
 • Dessa kolväten kallas alkyner. (ugglansno.se)
 • Molekyler som är dubbelbindningar kallas alkener, och har namn som slutar på -a, medan de som har trippelbindningar kallas alkyner, och har namn som slutar på -yne. (akunadaga.com)
 • Alkyner med flera trippelbindningar får suffixen -adiyn om det innehåller två trippelbindningar och -atriyn om det innehåller tre trippelbindningar. (wikipedia.org)
 • Olja kan användas på många olika sätt, eftersom den innehåller kolväten med varierande molekylvikter och -längder, såsom paraffiner, aromater, naftalener (eller cykloalkaner), alkener, diener och alkyner. (aprotech.se)
 • Alkyner har systematiska namn som slutar på -yn. (wikipedia.org)
 • Alkyner är mycket reaktiva Etyn som normalt acetylen används som svetsgas. (docplayer.se)
 • Det bör noteras att alkener (såsom etylen ) och alkyner (såsom acetylen ) också är acykliska alifatiska kolväten. (tax-definition.org)