• Alkylering är en reaktion där en alkylgrupp förs över från en molekyl till en annan. (wikipedia.org)
  • Alkylering är en reaktion där en alkylgrupp (funktionell grupp uppbyggd av kolatomer och väteatomer) förs över från en molekyl till en annan. (echobutiken.com)
  • Alkylatbensin är ett resultat av alkylering vilket innebär att omättade kolväten av typ propylen, butylen och amylen slås samman till isoheptan och isooktan, båda med högt oktantal. (spbi.se)
  • Benämningen kommer från ordet alkylering som är namnet på processen som används för att få fram råvaran. (paroy.se)