• Biverkningar av alkylerande cytostatika kan bli påverkan på blodplättarna (trombocyterna) med risk för blödningar samt slemhinnepåverkan i form av sårbildningar. (ludmilla.se)
  • Kemoterapi , cytostatika , cellgifter , är läkemedelsbehandling mot cancer som ospecifikt slår mot alla celler i kroppen som delar sig snabbt, och framförallt tumörceller kommer att gå in i programmerad celldöd vilket bromsar tumörens tillväxt. (wikipedia.org)