• De 3 000 påsarna är en del av kampanjen "Hejdå alkoholskador" som syftar till att få unga vuxna att låta bli att bjuda eller köpa ut alkohol till minderåriga. (trollhattan.se)
 • Kampanjen "Hejdå alkoholskador" inleddes 2014 och bedrivs av Länsstyrelserna i Västra Götaland, Stockholm och Skåne tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). (trollhattan.se)
 • Hejdå alkoholskador" är en nationell kampanj som syftar till att minska langningen av alkohol till minderåriga. (ronneby.se)
 • Dricker man mer än 70 gram alkohol per dygn - en flaska vin eller 20 cl sprit - är man definitivt i riskzonen för svåra alkoholskador. (drugsmart.com)
 • Work Packages (WP) och Sverige deltar som samarbetspartner i WP 4, där arbetet är inriktat på att utveckla jämförbara indikatorer för alkoholvanor, alkoholskador och attityder till alkohol. (can.se)
 • Det råder ett intimt samspel mellan människa, alkohol och miljö, och alkoholskador har alltid haft många orsaker. (ismer.se)
 • Däremot har man visat att antalet alkoholskador ökar med kvadraten på totalkonsumtionen av alkohol i samhället. (ismer.se)
 • Med alkoholpolitik avses i vid bemärkelse sådana myndighetsåtgärder som riktas mot mängden av alkoholdrycker som används, sättet att använda alkohol och miljön där alkohol används eller direkt mot alkoholskador. (paihdelinkki.fi)
 • Det sättet att driva försäljning leder enligt forskarna till högre konsumtion och fler alkoholskador" har Systembolaget tidigare skrivit i en kommentar om Winefinder. (expressen.se)
 • Vi ser redan i dag hur den ökande konsumtionen leder till fler alkoholskador och fler misshandelsfall", säger Sofia Modigh på IOGT-NTO i ett pressmeddelande. (aftonbladet.se)
 • lkoholskador är relativt sällsynta, men årligen förekommer mellan 150 och 200 barn med medfödda alkoholskador i orge. (greatbooksforchildren.com)
 • ndelen barn som är födda med alkoholskador är ungefär lika i de flesta industriländer, men kommer att variera något efter total alkoholkonsumtion och sociala problem. (greatbooksforchildren.com)
 • När amerikanska forskare undersökte drygt 500 barn i ett medelklassområde i Lazio utanför Rom kunde de - trots att ingen av mödrarna hade uttalade alkoholproblem - se tecken på alkoholskador hos omkring 3,5 procent av barnen. (fof.se)
 • Åsa Magnusson tror att det i Sverige konstateras för få fall av alkoholskador hos barn. (fof.se)
 • Barn som föds med alkoholskador har ofta missbildningar, låg födelsevikt, mindre huvudomfång och senare också inlärningssvårigheter. (libero.se)
 • den unga hjärnan är känslig för alkoholskador och har mindre möjlighet att lyssna på kroppens tecken som säger åt dem att sluta dricka. (wineinmoderation.eu)
 • Enligt TCO-rapporten kommer den ökade alkoholkonsumtionen att öka samhällskostnaderna från knappt 120 miljarder kronor till 150 miljarder, och antalet förtida dödsfall till följd av alkoholskador från 6 000 till 7 500 om året. (vardfokus.se)
 • Med den etableringspolicy som Systembolaget har idag tolkar man gällande alkoholpolitiska direktiv så att människor i glesbygd är mera benägna att ådra sig alkoholskador än folk i storstäder. (riksdagen.se)
 • Forskning visar emellertid att nästan hälften av barnen med alkoholskador inte har sådana synliga egenskaper, men skadan är minst lika omfattande. (greatbooksforchildren.com)
 • Men det är schystare att bjuda på något som man inte kan få alkoholskador av.Det spelar ingen roll vad jag gör. (tjorn.se)
 • Det är viktigt att vi fortsätter arbetet med att förebygga alkoholskador och att vi gör insatser mot spelmissbruk. (mynewsdesk.com)
 • Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras, tillsammans med forskning som är av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskador. (can.se)
 • Alkoholförgiftning kan leda till döden på grund av alkoholskador på organ, och kräver därför intensivvård. (wikipedia.org)
 • Världshälsoorganisationens chef i Ryssland, Mikko Vienonen, säger att den största orsaken till den demografiska krisen är att folk dör i alkoholskador. (sverigesradio.se)
 • Linda föddes med svåra alkoholskador och låg först månader på sjukhus. (yle.fi)
 • Den som dricker i unga år löper större risk att drabbas av alkoholskador. (lansstyrelsen.se)
 • Alkoholskador drabbar inte bara för den som dricker själv. (palmecenter.se)
 • Om man dricker mer än 70 gram per dygn, en flaska vin eller 20cl sprit kan man få mycket svåra alkoholskador. (mimersbrunn.se)
 • Orsaken är brist på tiamin (vitamin B1) till följd av att man dricker utan att äta eller på att alkoholskador på tarmen försvårar upptagandet av vitaminet. (demensforbundet.se)
 • stoppa langningen och hejdå alkoholskador. (polisen.se)
 • Alkholism och alkoholskador ska förstås as på allvar, men vi borde vara förbi den tid när politiker ansåg att rätt väg till framgång är att vifta energiskt med pekpinnen. (svd.se)