• Idag talar vi om alkoholberoende snarare än alkoholism. (namndemansgarden.se)
 • Alkoholism, sammanfattande benämning på alkoholberoende och alkoholskada. (ismer.se)
 • Alkoholberoende eller alkoholism är en av de vanligaste beroendesjukdomarna. (vardagspuls.se)
 • Praxis från AD visar att även ett starkt alkoholberoende kan likställas med en kronisk alkoholism och därmed kan också dessa personer omfattas av det förstärkta anställningsskyddet som träder i kraft vid sjukdom. (lu.se)
 • Alkoholism (eller kroniskt alkoholberoende) är en sjukdom som är livsvarig. (malingsborehabcenter.se)
 • Alkoholism är en kronisk sjukdom som kännetecknas av upprepad och tvångsmässig användning av alkohol trots de hälsomässiga och sociala olägenheter som alkoholen orsakar. (paihdelinkki.fi)
 • Att utreda den ärftliga bakgrunden till alkoholism är svårt, eftersom det är en sjukdom som förekommer i många former. (paihdelinkki.fi)
 • Vid alkoholrelaterad sjukdom kan en nedsättning i arbetsförmågan komma relativt sent i utvecklingen mot en kronisk alkoholism och ur den aspekten försummas anpassning och rehabiliteringsarbetet då skador pga missbruk ofta visar sig på annat sätt än genom nedsatt arbetsförmåga. (lu.se)
 • Inte nog med att alkohol i sig får mig att relatera till och tänka på alkoholism - blotta tanken att "Ahh, den här ölen smakar ju rätt så gott! (wordpress.com)
 • Att läsa in min bok som är min resa ur alkoholism och psykisk ohälsa var bland det roligaste jag har gjort! (ninaberg.se)
 • Att de väljer att lyfta alkoholism, psykisk ohälsa och att det går att ta sig ur det och faktiskt må bra är viktigt. (ninaberg.se)
 • Johan och Roger menar att tillsammans kan vi avstigmatisera den tabubelagda sjukdomen alkoholism och öka förståelsen för vad alkoholism är - att den kan drabba vem som helst, men att det går att tillfriskna. (iq.se)
 • Ja, nu är rubriken till detta inlägg kanske något missvisande, jag menar på inget sätt att det jag vill visa er idag ska inspirera till alkoholism utan såklart inspirera de som kanske dricker lite för mycket att ta steget till ett bättre liv. (spritpartiet.se)
 • Man har sedan länge misstänkt att personer som lider av alkoholism har en försämrad funktion i hjärnans framlober, som i stor utsträckning styr vår impulskontroll. (svt.se)
 • Alkispodden är ett personligt samtal mellan Johan och Roger, två nyktra alkoholister som ger den osminkade bilden av alkoholism. (iq.se)
 • Två av de vanligaste beroendesjukdomarna är alkoholism och problem med narkotika. (studienet.se)
 • Eftersom utvecklingen av alkoholism i stor utsträckning anses vara relaterad till hjärnan, är det troligt att det stora antalet gener som har med de grundläggande processerna i hjärnfunktionerna att göra också förmedlar risken för beroende. (paihdelinkki.fi)
 • Om vägen genom alkoholism till att bli nykter eller tillfrisknande. (iq.se)
 • När jag föreläser delar jag med mig av fakta, min kunskap om alkoholism och historier från mitt eget liv. (vaja.se)
 • Typ 2-alkoholism anses ha genetiska inslag. (ismer.se)
 • Johan och Roger anser att fler borde få höra den osminkade bilden av verkligheten om ett ämne som är ganska stigmatiserat, alkoholism. (iq.se)
 • Till exempel alkoholens målproteiner i hjärnan samt ett flertal gener i signalsubstanssystemen som deltar i styrningen av motivation och emotioner har kopplats till alkoholism. (paihdelinkki.fi)
 • Dessutom strömavbrott medföljande dricka och drastiska förändringar i väsen som våld eller ilska efter att ha druckit är andra alkoholism tecken. (halsanet.com)
 • Vi har hört om några fall där människor som visade tydliga tecken på alkoholism har förmått sluta under lång tid, drivna av en oemotståndlig önskan. (blogg.se)
 • En siffra som numera är klart jämförbar med alkoholism, som 4 procent av befolkningen lider av. (svt.se)
 • Typ 2-alkoholism anses ha genetiska inslag. (ismer.se)
 • Även genetiska faktorer ökar risken för alkoholism. (alko.fi)
 • Om vägen genom alkoholism till att bli nykter eller tillfrisknande. (iq.se)
 • Jag har ju nu vart nykter i över tjugo år, men jag har fortfarande sjukdommen alkoholism. (blogg.se)
 • Johan och Roger menar att tillsammans kan vi avstigmatisera den tabubelagda sjukdomen alkoholism och öka förståelsen för vad alkoholism är - att den kan drabba vem som helst, men att det går att tillfriskna. (iq.se)
 • Kan sociala medier hjälpa oss erkänna att vi har sjukdomen alkoholism? (socialamedier.me)
 • Varför ska det vara så skambelagt och tabu att erkänna att vi har sjukdomen "alkoholism? (socialamedier.me)
 • Kvantiteten och frekvensen på alkoholkonsumtionen som krävs för att utveckla vad som oftast avses med alkoholism varierar stort från person till person. (wikipedia.org)
 • En individ som har ärftligheten att utveckla alkoholism bör vara försiktig med så enkla stimulerande substanser som socker. (dietdoctor.com)
 • Därför nekar patienterna under denna period kategoriskt den diagnos de utsätts för - alkoholism. (divineinnerhealth.com)
 • Att insjukna i alkoholism är därför alltid ett resultat av växelverkan mellan arvs- och omgivningsfaktorer. (paihdelinkki.fi)
 • Alkoholism var nämligen ett resultat av dålig moral, ansåg man. (wordpress.com)
 • Jag hoppas att det kan leda någon vart, att något företag nappar på min idé och låter mig prata om den hårda faktan kring alkoholism, om mina egna erfarenheter samtidigt som jag ger konkreta förslag på områden där jag, som åskådare, ser att de kan förändra och kanske förbättra. (guldmedadhd.se)
 • Det är svårt att ge en entydig definition för alkoholism, men kan beskrivas som ett fysisk tvång, tillsammans med en mental besatthet. (minnesotamodellen.se)