• Ordbok Alkemi (arabiska الكمياء al-kimia, 'kemin') kallas den äldre tidens vetenskap som var förstadium, en protovetenskap, ur vilket den moderna vetenskapliga kemin växte fram. (wikipedia.org)
  • Alltså handlar alkemi inom de flesta esoteriska skolor om att utveckla sitt inre, vilket kan liknas vid en kemisk process, att bränna bort alla dåliga egenskaper o.s.v. och kultivera de bättre, så att det som förr fanns transformeras till ett högre tillstånd. (wikipedia.org)
  • Men eftersom alkemi inte är en tradition som baserar sig på tro utan en väg som söker gnosis eller insikt genom erfarenhet och experiment med sig själv så kan man endast nå svaren genom att själv praktisera den alkemiska konsten och därefter dra egnas slutsatser. (alkemiskaakademin.se)
  • Om man bara utför sitt verk i det yttre eller bara i det mentala är det tyvärr inte den gudomliga konsten alkemi men kan säkert vara intressant och givande på andra sätt. (alkemiskaakademin.se)
  • Alltså handlar alkemi inom de flesta esoteriska skolor om att utveckla sitt inre, vilket kan liknas vid en kemisk process, att bränna bort alla dåliga egenskaper o.s.v. och kultivera de bättre, så att det som förr fanns transformeras till ett högre tillstånd. (wikipedia.org)
  • C G Jungs bok Psykologi och alkemi kom ut på tyska 1942 och på svenska 1999 (Natur och Kultur). (blogspot.com)
  • Hem » Vivis Podcasts » Alkemi - Transformation, elixir, De tre delarna av den universella visdomen, Den vises sten, Hermes Trismegistos mm. (tarotguiderna.se)
  • Vi samtalade i över en timmes tid och min fascination och respekt slog ut likt en blomma som värms av gryningens första strålar, tills han nämnde sina experiment med alkemi. (enhorningen.net)
  • I dag betraktas alkemi som en pseudovetenskap, och praktiseras inte av några meriterade kemister, men förekommer i esoteriska kretsar, samt som symbolspråk inom till exempel den teoretiska psykologin. (wikipedia.org)
  • Alkemi har alltid varit populärt i ockulta kretsar. (wikipedia.org)
  • Utställningstexten talar om Kvies referenser till alkemi, antika filosofer och metafysik. (konsten.net)