• 9 Alkaner Metan kallas också sumpgas, gruvgas, biogas. (docplayer.se)