• Många av växternainnehåller aktiva kemiska substanser, framförallt alkaloider. (bergianska.se)
 • Koffein tillhör en grupp kemiska ämnen, alkaloider, som bland annat förekommer i kaffe-, te- och kakaoväxten. (iform.se)
 • Nattskuggeväxterna är rika på alkaloider, vilket är kemiska föreningar med starka fysiologiska effekter som har använts som gifter, läkemedel och berusningsmedel under hela mänsklighetens historia. (ehdin.com)
 • Ett par decennier senare kunde man även framställa meskalin syntetiskt, och det startade en era av farmakologiska studier kring alkaloider, där många substanser kom att få en viktig roll inom medicinen. (lakartidningen.se)
 • Men med långvarig användning och aktivt gnidning i kroppens yta kan alkaloider tränga in i de djupa skikten i huden och därmed komma in i blodomloppet och utöva en systemisk effekt på kroppen. (wendyiles-hairblog.com)
 • Endofyter i gräs blev kända på 1970-talet då forskare i USA och Nya Zeeland upptäckte sambandet mellan sjuk boskap och endofyters produktion av kvävebaserade ämnen, så kallade alkaloider. (slu.se)
 • Vallört innehåller så kallade pyrrolizidin-alkaloider, som är mycket giftiga i större doser och kan förstöra levern. (xn--stjrnsund-x2a.nu)
 • Men ur modern vetenskaplig synvinkel, så innehåller teet polyfenoler, alkaloider mm. som stärker immunförsvaret och det ger möjlighet att minska risken för att få förkylning eller feber osv. (biyun.se)
 • Väl inne i kroppen fördelas alkaloider snabbt i blodet och kommer lätt in i de enskilda cellerna där de utövar sin verkan. (n-son.se)
 • Alkaloider är fettlösliga och tas lätt upp av kroppen genom slemhinnor och huden. (bambubutiken.se)
 • Örten är släkt med tomaten och det är oftast roten som används och den innehåller alkaloider, koline, fettsyror och sockerarter. (ravarubutiken.se)
 • Hela plantan är giftig på grund av sitt innehåll av alkaloider. (sva.se)
 • lolii som kan infektera engelskt rajgräs (Lolium perenne L.). Anledningen till att just dessa endofyter och gräsarter har varit i fokus är främst deras produktion av alkaloider som är giftiga för kor, hästar och får. (slu.se)