• Blodprover kommer att göras för att kontrollera ökade nivåer av parathormon (PTH), kalcium och alkaliskt fosfatas och lägre nivåer av fosfor. (sjukdomarna.se)
  • ALP, eller alkaliskt fosfatas som förkortningen står för, är ett enzym som finns i hela kroppen men i extra stor mängd i lever och i skelett. (werlabs.se)
  • Alkaliskt fosfatas hos leukocyter kan påvisas i perifert blod hos neutrofila granulocyter, alternativ to carbacot. (apotekvarer-sverige.life)
  • LAPA" (leukocyt alkaliskt fosfatas) är bra prov för differentialdiagnos (lågt värde = KML, annars högt värde). (doktorn.com)
  • bidrar till omvandling av D-vitamin till dess aktiva hormon och reglerar mängden av PTH (parathormon) och reglerar också bentätheten genom alkaliskt fosfatas, samt utsöndring av calcitonin. (qi-niken.se)