• Litium tillhör gruppen alkalimetaller. (wikipedia.org)
 • Rubidium är en väldigt mjuk metall, silverlik och glänsande till utseendet likt de andra metallerna i gruppen alkalimetaller. (xn--grundmnen-z2a.com)
 • Barium: Ett grundämne tillhörende gruppen alkalimetaller. (speakeasypress.com)
 • Rubidium är ett grundämne som tillhör gruppen alkalimetaller. (bd.partners)
 • Natrium är ett mjukt metalliskt grundämne och tillhör gruppen alkalimetaller. (99ord.se)
 • Kalium tillhör gruppen alkalimetaller och är vanligt förekommande i naturen. (wommmenspriz.be)
 • Alla alkalimetaller har en enda valenselektron. (ehinger.nu)
 • 17. Alkalimetaller: En valenselektron, "vill avge" denna och bilda envärda positiva joner. (spotidoc.com)
 • Alkalimetaller Klicka på Natrium i det periodiska systemet för att läsa mer. (hromadnareklama.info)
 • Alkalimetaller Klicka på Francium i det periodiska systemet för att läsa mer. (reitman.info)
 • alkalimetaller Alkalimetaller är en grupp i det periodiska systemet (grupp 1, utom väte). (docplayer.se)
 • Alla alkalimetaller har en enda elektron i sitt yttersta skal. (pluggakuten.se)
 • De kemiskt mest reaktiva grundämnena har bara en elektron i yttersta skalet och kallas, förutom väte, alkalimetaller . (matfrisk.com)
 • Alkalimetaller med högre atomnummer reagerar kraftigare eftersom då är valenselektronen längre från kärnan och kan enklare reagera. (ugglansno.se)
 • Dock inte så snabbt som alkalimetaller . (wikipedia.org)
 • Alkalimetaller reagerar också snabbt med luftens syre och måste förvaras i fotogen. (ugglansno.se)
 • Skummet kan inte släckas av brinnande alkalimetaller eller elektriska installationer och allt som reagerar med vatten. (phoolan.eu)
 • Mycket bred kemikalieresistens med undantag för fluor, vissa fluorkemikalier samt smälta alkalimetaller. (nordicsprinkler.se)
 • De flesta alkalimetaller förvandlas till exempel till övergångsmetaller, säger Martin Rahm, forskare på Chalmers, som har arbetat med att ta fram den nya modellen . (fof.se)
 • Förblir opåverkad av i stort sett alla aggressiva kemikalier (med undantag för fluor, vissa fluorkemikalier och smälta alkalimetaller), mycket låg friktionskoefficient, ej brännbar, åldras ej, hög dragstyrka även vid låga temperaturer, god elektrisk isoleringsförmåga oberoende av såväl frekvens som temperatur. (unipak.dk)