• Symptomen varierar sedan beroende på vilket slags alfavirus som orsakat sjukdomen. (wikipedia.org)
  • Semliki forest-virus [semli:kifɔʹrist-] , virus i gruppen alfavirus. (ne.se)
  • Ockelbosjuka (eller bärplockarsjuka och i Finland pogostasjuka) är en infektionssjukdom som orsakas av ett sindbisvirus som tillhör gruppen alfavirus. (wikipedia.org)
  • Majoriteten av infektionsfallen av ockelboviruset sker under sensommaren, främst augusti och september då det finns rikligt med myggor av arterna Culex och Culiseta som är de främsta bärarna av detta alfavirus. (wikipedia.org)