• Alfastrålning, det vill säga strålning som utgörs av alfapartiklar, kan orsaka biologisk skada och därmed användas för att döda cancerceller. (sciencefacultymagazine.se)
  • Det andra forskningsfältet utnyttjar enstaka protoner (eller alfapartiklar) som extraheras ut ur vakuumsystemet in i en cellkultur för att selektivt och lokaliserat bestråla enskilda levande celler. (lth.se)