• MSHD000421---- Alcaligenes species är gramnegativa stavar som trivs i fuktiga miljöer såsom jord och vatten. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Polyhydroxybutyrat (PHB) tillverkas polymeren genom jäsning av kolhydrater med hjälp av en mikroorganism kallad Alcaligenes eutrophus. (wikipedia.org)
  • Fördelar Minskad deponering Elkraft och värme Tillvaratagande av energin från (nästan enbart) icke förnyelsebara råvaror Nackdelar Emissioner och restavfall Materialet återvinns inte För att kunna bryta ned en plast tillverkas polymeren genom jäsning av kolhydrater med hjälp av en mikroorganism kallad Alcaligenes eutrophus. (wikipedia.org)