• Alanintransaminas (ALT) är ett transaminasenzym, även kallat alaninaminotransferas (ALAT). (globenewswire.com)