• Alagilles syndrom är autosomalt dominant nedärvt och prevalensen är ungefär 2 per 100 000 invånare. (wikipedia.org)
  • Alagilles syndrom, även kallat arteriohepatisk dysplasi efter dess påverkan på blodkärl och lever, är ett syndrom som yttrar sig i en kombination av olika symtom som kan variera mycket mellan individer. (wikipedia.org)
  • Emma Andersson utför forskning som potentiellt kan hjälpa barn med Alagilles syndrom, en sjukdom som påverkar lever, hjärta och njurar. (ki.se)
  • Handlar om mitt liv som mamma till 4 barn, varav den yngste har Alagilles syndrom, om glädje och sorg och allt annat som ryms i livet. (timedmg.com)
  • Vid Alagilles syndrom p verkas flera organ i kroppen, fr mst lever, hj rta, puls dror (art rer), lungor, gon och ansikte. (alagilles.se)
  • 3) Alagilles syndrom som också är en genetisk sjukdom, där vi i en musmodell som liknar den mänskliga formen av åkomman vill pröva behandling med ett befintligt läkemedel som idag används för andra åkommor. (ki.se)
  • Klådan vid Alagilles syndrom liknar den som är vanlig vid andra leversjukdomar men kan ibland bero på att sjukdomen påverkar både lever och njurar. (webmarketingsydney.info)
  • Emma Andersson , verksam vid institutionen för biovetenskaper och näringslära och institutionen för cell- och molekylärbiologi , får startanslaget för sin forskning om hur nervsystemet styr utvecklingen av lever och gallgångar under fosterstadiet - med siktet inställt på att lösa gåtor kring genetiska sjukdomar såsom Alagilles syndrom. (ki.se)