• Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen av lagstiftningen om prehospital akutsjukvård samt styr och övervakar verksamheten på allmänt plan. (stm.fi)
 • Prehospital akutsjukvård innebär tillhandahållande av brådskande vård av en akut insjuknad eller skadad patient och efter behov transport av patienten till en vårdenhet. (stm.fi)
 • Verksamheten består av prehospital akutsjukvård och behövliga stödtjänster, det vill säga flygverksamhet, baser och enheter på land. (stm.fi)
 • Beslut om basernas placeringsplatser fattas av specialupptagningsområdenas centraler för prehospital akutsjukvård som bland annat ska planera och bestämma om läkarhelikopterverksamheten inom sitt område. (stm.fi)
 • PreHospen vid Högskolan i Borås och Forum för Prehospital FoU i VGR bjuder in till en heldags Forskningssymposium om prehospital akutsjukvård den 9:e mars 2017. (lindholmen.se)
 • Boken 'Resuscitering - akut intensivv rd i sv ra milj er p och utanf r sjukhus' beskriver medicinska larmsituationer p sjukhus och inom ambulanssjukv rden ur ett l karperspektiv. (bokus.com)
 • Ellen kom till avdelningen direkt efter examen och har sedan dess specialistutbildat sig till akutsjuksköterska och har två påbörjade mastersutbildningar, varav en inom medicinsk vård och en inom akutsjukvård. (sjukskoterskekarriar.se)
 • Du är antingen färdig specialist, eller legitimerad läkare som vill börja en ST i akutsjukvård, och har arbetat inom svensk slutenvård förut. (varbi.com)
 • akuten.li: Din resurs inom svensk akutsjukvård. (akuten.li)
 • Kliniken har för närvarande 3 ST-läkare i akutsjukvård anställda och 1 specialistläkare i internmedicin. (mynetworkglobal.com)
 • Hyruppdra 1/2 - 20/6 2021 på medicinklinik för specialistläkare internmedicin alt akutsjukvård. (sverek.se)
 • Verksamheten vilar på en grund av akutsjukvård, internmedicin och specialiserad omvårdnad. (sjukskoterskekarriar.se)
 • Funktionens ambition är att ta akutsjukvården till en ny nivå och dess team består av specialistläkare i främst akutsjukvård, internmedicin och kirurgi, specialistsjuksköterskor i främst akutsjukvård, medicin, anestesi, intensivsjukvård samt undersköterskor med vidareutbildning i akutsjukvård. (sjukskoterskekarriar.se)
 • Soldaterna som genomför sin utbildningskontroll för kursen i akutsjukvård i fält (ASF) påbörjar sina omhändertagande och håller kontakten med figuranterna samtidigt som de återhämtar sin andning. (forsvarsmakten.se)
 • Kursen i akutsjukvård och katastrofmedicin inriktas i huvdsak mot radiologisk verksamhet och där sådan verksamhet kan bli delaktig. (ki.se)
 • Akutsjukvård är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. (gleerups.se)
 • Akutsjukvård, 200 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1. (skolverket.se)
 • Kursen akutsjukvård omfattar punkterna 1 och 3-9 under rubriken Ämnets syfte. (skolverket.se)
 • Akutsjukvård är i Sverige en ung specialitet, och för sjukhuset ny sedan 2017. (varbi.com)
 • Akutsjukvård som specialitet är fortfarande relativt ny i Sverige, medan specialiteten har funnits i till exempel USA, England och Australien länge. (it-halsa.se)
 • 4 juni 2019 - Rekommendation avseende fortbildning för specialister i akutsjukvård. (slf.se)
 • 7 nov 2019 VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNING OM JULENS FAROR & AKUTSJUKVÅRD med veterinär Tonje Hatland SÖKK bjuder in till föreläsning torsdag 14 november, kl. (skk.se)
 • Akutsjukvård är den medicinska specialitet som innefattar akuta, oplanerade patienter med sjukdomar eller skador som kräver omedelbar vårdinsats i prehospitalt arbete, på akutmottagning och intensivvårdsavdelningar. (wikipedia.org)
 • Akutsjukvård i extrem glesbygd, förkortat AXG, handlar om att öka tryggheten på fjället för renskötare och andra som rör sig i väglöst land. (regionjh.se)
 • Akutsjukvård i extrem glesbygd (AXG) syftar till att skapa trygghet för renskötare i deras yrkesutövande, liksom för andra som vistas i extrem glesbygd. (regionjh.se)
 • Projektet "Akutsjukvård i extrem glesbygd" ska därför ge utbildning för att i väntan på avancerad ambulanssjukvård öka förmågan att ge första hjälpen och adekvat vård till sjuka och skadade. (uinnorth.se)
 • Under en försöksperiod på två år provar Västerbottens läns landsting detta koncept för akutsjukvård i extrem glesbygd. (uinnorth.se)
 • IM-Medico har ett brett sortiment av produkter inom akutsjukvård som fyller dina behov. (im-medico.se)
 • Här hittar du dokument med information och rekommendationer avseende utbildning i akutsjukvård för läkarstudenter och för ST-läkare eller specialister i akutsjukvård. (slf.se)
 • Akutläkarverksamheten vid Norrlands universitetssjukhus har funnits sedan 2004 och kommer med dig inräknad under 2021 att utgöras av ett 20-tal underläkare - varav de flesta är ST - som arbetar under ledning av specialister i akutsjukvård. (letsgig.com)
 • Akutsjukvård svarar för brådskande behandling av skador och akuta sjukdomar hos patienter av alla åldrar. (hus.fi)
 • Vi läkare inom akutsjukvård och närliggande specialiteter, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare arbetar dygnet runt, året om och tar mot ca 41 000 patienter per år. (letsgig.com)
 • Frågor och svar taggade med 'akutsjukvård' (1 st. (fragasyv.se)
 • Akutsjukvård håller sig nära kursens centrala innehåll. (gleerups.se)
 • Kurserna utgörs av karaktärsämnen i gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram samt akutsjukvård. (lysekil.se)
 • Beredningen bevakar frågor inom området akutsjukvård samt bereder ärenden inom detta område till Hälso- och sjukvårdsnämnden. (sll.se)
 • Du innehar bevis om specialistkompetens i akutsjukvård. (letsgig.com)
 • Akutsjukvård, Lärarhandledning är ett utmärkt stöd för dig i undervisningen. (gleerups.se)
 • Som ST-läkare följer vi Swesems utbildningsplan för akutsjukvård. (varbi.com)
 • Läkare som specialiserar sig på akutsjukvård är en av nyckelfaktorerna för att akuten ska bli ännu bättre i framtiden. (it-halsa.se)