• periodiska systemet aktinoider ^ Bra Böckers lexikon, 1977 Nationalencyklopedin 12. (wikipedia.org)
  • Grundämnena i f-blocket, lantanoider och aktinoider, kallas inre övergångselement. (wikipedia.org)