• Testet för muskelegenskaper undersöker förekomsten av proteinet alfa-aktinin-3 hos de snabba muskelfibrerna. (cision.com)
  • Proteinet α-aktinin-3 som bara finns i snabba muskelfibrer saknas helt hos nästan var femte människa, totalt 1,5 miljarder individer, på grund av en mutation i genen som kodar för proteinet. (forskning.se)
  • en variant av ACTN3 som ger mig förmåga att producera proteinet α-aktinin-3 som bygger snabba muskelfiber. (folksamblogg.se)
  • Det här tyder på att personer som saknar α-aktinin-3 är bättre på att hålla värmen och energimässigt klara sig i ett tuffare klimat, men det har inte funnits några direkta experimentella bevis för det tidigare. (forskning.se)
  • Resultaten visade att skelettmusklerna hos personer som saknar α-aktinin-3 innehåller en större andel långsamma muskelfibrer. (forskning.se)
  • Personer som saknar α-aktinin-3 är sällan riktigt bra på idrotter som kräver styrka och explosivitet medan man sett en tendens till ökad kapacitet hos dessa personer i uthållighetsidrotter, säger Håkan Westerblad. (forskning.se)
  • Genen för alfa-aktinin-3 är bara påslaget i de snabba muskelfibrerna och många friidrottsstjärnor i styrke- och snabbhetsgrenar har just en aktiv variant av denna gen. (cision.com)
  • DNA-testet undersöker den DNA-variant som avgör om alfa-aktinin-3 är aktiv och kan produceras i de snabba muskelfibrerna. (cision.com)
  • Genvariationen i alfa-aktinin-3 genen, kallad ACTN3, som diskuterade i TV-inslagen påverkar vår muskulatur på ett helt avgörande sätt. (nutritest.se)