• Tillsammans med korpnäbbsutskottet (processus coracoideus) stabiliserar akromion axelleden (articulatio humeri). (wikipedia.org)
 • Akromion, skulderhöjden (latin: acromion), ett i stora drag triangulärt och avlångt utskott (spina) vid skulderbladets laterala vinkel (angulus lateralis scapulae) som avslutar skulderkammen (spina scapulae) och bildar axelns yttersta spets. (wikipedia.org)
 • Akromion sträcker sig först lateralt ut från skulderbladets baksida för att därefter svänga av in över överarmsbenets (humerus) ledskål (cavitas glenoidalis). (wikipedia.org)
 • Tillsammans med korpnäbbsutskottet (processus coracoideus) stabiliserar akromion axelleden (articulatio humeri). (wikipedia.org)
 • Han konstaterade att det är främst den främre, undre tredjedelen av akromion, den struktur som kommer från skulderbladet och bildar "tak" över axelleden, som skall avmejslas för att undvika att rotatorcuffen kommer i kläm när patienten utför en armresning. (fou.nu)
 • Akromion är den övre delen av skulderbladet och ligger som ett tak över axelleden. (specialist.se)
 • Axelleden begränsas upptill av skulderbladsutskottet (akromion) som tillsammans med det starka ledbandet coraco-acromiale bildar den övre begränsningen i denna led. (orthocenter.se)
 • Impingement uppstår när strukturer mellan akromion och caput humeri kommer i kläm. (speakeasypress.com)
 • Impingement (inklämning) av muskel eller sena sker mellan armen och akromion (axelns tak). (xn--ryggmrgsskada-ffb.se)
 • Ofta ses en grop under skulderbladskammens utskott (akromion) där överarmens ledkula (caput humeri) normalt skulle befinna sig. (privatmedicin.se)
 • Taket består av akromion (ett benutskott) samt det stumma ligamentet coracoakromialis. (impingement.nu)
 • Ömhet oftast på utsidan under skulderbladskammens utskott (akromion) men även på axelns framsida. (doktorn.com)
 • Detta är leden mellan nyckelbenet (klavikeln) och den övre delen av skulderbladet (akromion) nära axelns ytterkant. (netdoktor.se)
 • Trånga anatomiska förhållanden under skulderbladskammens utskott (akromion) orsakar friktion mellan senorna i området och undre delen av akromion. (doktorn.com)
 • Man kan med ultraljudet också påvisa senans närhet till utskottet på skulderbladet (akromion) då armens lyfts. (doktorn.com)
 • Det kallas akromion Flera muskler fäster på skulderbladet och dessa bildar platta senor som går ut och fäster på överarmsbenets led kula. (birchard.biz)
 • Boka Ultraljudsguidad injektion/ Akromio-klavikularled (AC-led) Akromio-klavikularleden (AC-leden) förbinder nyckelbenet med skulderbladsutskottet (akromion). (skadekompassen.se)
 • Var observant på skada på nervus axillaris, vilket medför pares av deltoideusmuskeln och känselnedsättning lateralt om akromion. (lakartidningen.se)
 • Det finns ett litet näbb-ben, akromion, som sitter ihop med leden mellan överarmen och axeln. (apotekvarernettbutikk.life)
 • Om det ömmar vid tryck/palpation på utsida axeln (strax nedom akromion) föreligger inflammation i ytliga delen av bursa subdeltoideus. (impingement.nu)
 • En bakomliggande och bidragande orsak till dessa skador kan vara en förändrad form av benet akromion samt icke optimal skulderbladsfunktion. (impingement.nu)
 • Anledningen till detta är att det är vanligt att slemsäcken eller någon av senorna från supraspinatus, infraspinatus, biceps eller subskapularis muskel har överbelastats eller skadats, svullnat upp, blivit smärtkänsligare och signalerar smärta då de kläms under akromion benet när armen lyfts. (skadekompassen.se)
 • Plötsligt glider ledhuvudet iväg uppåt och "slår i taket", dvs akromion. (impingement.se)
 • Innan operation remitterades jag till magnetkamera som visade på inflammation i subakromiell slemsäck och pålagringar på akromion. (apotekvarer-sverige.life)